Закон України «Про авторське право і суміжні права», далі – Закон, охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права.

Автором є фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Об’єкти авторського права можуть бути різноманітними.

Невичерпний перелік зазначений у ст. 8 Закону, зокрема, до них відносяться літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії тощо.

Статтею 10 Закону визначені об’єкти, що не охороняються авторськими правами, зокрема, повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, твори народної творчості (фольклор) тощо.

Об’єктами ж суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

 • виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
 • фонограми, відеограми;
 • передачі (програми) організацій мовлення.

Слід зазначити, що передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору та не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Наприклад, автором був розроблений спосіб виготовлення пресованого чаю, що зберігає свої якості протягом тривалого часу. Навіть за умови отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права, при виявленні фактів порушення у судовому порядку захистити свої права буде не можливо, оскільки була вибрана не належна форма охорони.

Перелік порушень авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, на сьогодні значно розширений, це, зокрема:

 • вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 Закону, з урахуванням умов використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам;
 • піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
 • плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
 • ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
 • вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;
 • будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
 • підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
 • розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі;
 • камкординг, кардшейрінг.

 

За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб’єкти авторського права та суміжних прав можна звернутися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

Звертаємо Вашу увагу, що до відносин, пов’язаних з використанням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп’ютерних програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мовлення в мережі Інтернет Законом встановлений особливий порядок захисту.

Заявник може надіслати заяву про припинення порушень власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.

При цьому, заявник звертається із заявою про припинення порушення виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Адвокат надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога.

Отже, ситуацій з приводу порушення та захисту авторських та суміжних прав може бути дуже багато та незважаючи на одні й ті ж фактичні обставини, кожна має свої особливості та нюанси, кожна є унікальною.

Пріоритетом для фахівців нашої компанії є повне занурення у вивчення деталей ситуації наших клієнтів для пошуку ефективної стратегії та реалізації захисту їх прав.

Ваші права порушуються?

Звертайтеся до нас.

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.