Блог про інтелектуальну власність в Україні та за кордоном


ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА-ФУНДАМЕНТ УСПІШНОГО БРЕНДУ

Торгова марка є стержнем реклами будь-якого товару або послуги, навколо якого будується конструкція успішного брендингу. Саме популярність торгової марки на ринку визначає обсяг продажу та загальний дохід від реалізації будь-якого товару.  читати далі

Хочете отримати патент на корисну модель? Поспішайте...

Зараз в Україні у якості корисної моделі можуть бути захищені як пристрій, спосіб, так і речовина.  читати далі

Роль винахідництва в інноваційному процесі

У доповіді були висвітлені найбільш актуальні питання, пов'язані з роллю і станом винахідницької справи в Україні.  читати далі

Навіщо потрібно реєструвати авторські права

Реєстрація авторських прав — надійний інструмент для захисту своїх прав і активного їх використання в цивільному обороті, як об'єкта власності.  читати далі

Інтелектуальна власність продавців в Інтернет магазинах

Однак продавці, які виставляють певні товари в Інтернет магазинах, часто зіштовхуються із проблемою, коли адміністрація сайту видаляє їх оголошення, що призводе до втрат та подальших складностей, пов’язаних з оновленням таких оголошень та розвитку бізнесу.  читати далі

Нетрадиційні об'єкти патентування: комп'ютерні програми, методи ведення бізнесу, комп'ютерні ігри

Питання патентування винаходів, які здійснюються з використанням комп'ютера, є складним для традиційних підходів, на яких базується патентне право.  читати далі

Захист прав авторів в мережі Інтернет

Проблеми порушення авторських прав в Інтернеті є одними з найбільш гострих і актуальних. Сутність зазначених порушень така ж, як і поза сферою Інтернет.  читати далі

Чим корисна модель відрізняється від винаходу?

На одне і теж же технічне рішення можуть бути видані і патент на винахід, і патент на корисну модель. Але за умови, що відповідні документи на їх видачу були подані одночасно.  читати далі

Міжнародне патентування винаходів - PCT, ЄПВ, національний патент

На перших етапах щодо доцільності патентування в тих чи інших країнах, найбільш ефективним і правильним, з точки зору економії в подальшому витрат і часу, є процедура PCT (Patent Cooperation Treaty) - подача єдиної міжнародної заявки.  читати далі

З історії створення Всесвітньої павутини World Wide Web

Протягом останніх двох десятиліть у світі відбуваються революційні перетворення у зв'язку з появою мережі Інтернет. Людство вступило в нову інформаційну фазу свого розвитку і за своїм значенням виникнення всесвітньої павутини, як часто називають Інтернет, можна прирівняти до появи електрики. Значення цих змін важко поки осмислити і оцінити в повній мірі. Тим більше складно прогнозувати подальший розвиток Інтернету та його вплив на світову спільноту.  читати далі

Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності в митниці

Дана стаття розглядає процедуру внесення об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) в Митний реєстр України; перспективи і труднощі, пов'язані із захистом ОІВ при переміщенні через митний кордон. Також акцентовано увагу на витратах правовласників при використанні ОІВ, зокрема, пов'язані з постановкою в Митний реєстр.  читати далі

Дизайн у сфері інтелектуальної власності

Дизайнер не тільки робить наше життя красивим, з його допомогою воно стає більш комфортним і насиченим, тому його праця цінується і оплачується не менше праці технолога або інженера. Хороший дизайнер не просто вміє користуватися певним набором інструментів, він створює потребу, формує культуру, спосіб життя і навіть культ бренду.  читати далі

Прискорена реєстрація в Україні міжнародної торгової марки

Для більш швидкого розгляду міжнародної реєстрації Патентним відомством України можливо здійснити процедуру по прискоренню міжнародної реєстрації.  читати далі

Прискорена реєстрація винаходу і корисної моделі в Україні

Реєстрація винаходу в Україні становить 18-26 місяців з дати подачі заявки на винахід в Патентне відомство, а реєстрація корисної моделі в Україні становить 8-12 місяців з дати подачі заявки на корисну модель. Однак такий тривалий термін розгляду заявки не завжди влаштовує заявника.  читати далі

Реєстрація в Україні міжнародної торгової марки згідно Мадридською системою

В Україні за міжнародною реєстрацією, поданої за Мадридською системою реєстрації торговельних марок, проводиться експертиза по суті, за результатами якої приймається рішення про реєстрацію або готується попередня відмова в реєстрації торгової марки із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.  читати далі

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

6 + 5 =