Наши публикации


Зыбцев Е.А. Размышления о путях реформирования патентной системы // Інтелектуальна власність. - 2012. - № 6   читать статью

Зыбцев Е.А. Лучше меньше, да лучше // Інтелектуальна власність. - 2012. - № 7   читать статью

Стогний Е.С. Проблемы развития изобретательства в Украине // Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в ХХІ столітті в умовах фінансової кризи. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Шістнадцяті Ліберманівські читання). Вчені записки Харківського інституту управління. Науковий журнал, серія «Наука і практика управління», випуск № 32, с. 177-181   читать статью

Напишите нам

Чтобы получить консультацию по вопросам интеллектуальной собственности или оставить заявку, свяжитесь с нами.