Яка різниця між патентом на ВИНАХІД і патентом на КОРИСНУ МОДЕЛЬ? читати відповідь

Різниця полягає в тому, що патент на винахід видається після перевірки його на новизну, винахідницький рівень і промислову застосовність, а патент на корисну модель видається, якщо заявка на корисну модель правильно оформлена, тобто відповідає формальним вимогам, що пред'являються до матеріалів заявки, і об'єкт корисної моделі задовольняє вимогу промисловій придатності.

Корисна модель повинна також задовольняти вимогу новизни, однак на стадії видачі патенту факт її відповідності цій вимозі Патентнимвідомством України (далі - Патентне відомство) не перевіряється, тобто корисна модель видається на страх і ризик заявника, тобто - Вас.

Що ж все-таки краще - патент на ВИНАХІД чи патент на КОРИСНУ МОДЕЛЬ? читати відповідь

З юридичної точки зору, це рівноцінні охоронні документи. Маючи в розпорядженні будь-якої з них, Ви можете користуватися всіма правами, що випливають з патенту, відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон), а саме, виготовляти продукт (виріб, товар, речовина тощо) з використанням запатентованого винаходу або корисної моделі, пропонувати його для продажу, в тому числі через Інтернет, зберігати і продавати продукт, а також імпортувати його або вводити в господарський оборот якимось іншим чином. Крім цього використанням патенту на винахід або корисну модель вважається здійснення технологічного процесу, який охороняється патентом, або пропонується для використання в Україні.

Різниця між ними полягає лише в процедурі розгляду матеріалів заявки в Патентному відомстві - винахід проходить кваліфікаційну експертизу, тобто перевірку на новизну, винахідницький рівень і промислову застосовність, а корисна модель - немає. Отже, патент на корисну модель видається тільки на підставі проведеної формальної експертизи. Також відмінність полягає в тому, що патент на винахід діє 20 років від дати подання заявки, а патент на корисну модель - 10 років.

Розкажіть, будь-ласка, яким чином я можу зареєструвати свої права на винахід за кордоном? Яка вартість пов'язаних із цим дій? читати відповідь

Все залежить від того, якою є першочергова мета патентування Вашого винаходу за кордоном (поширити свої права, захиститися від конкурентів, знайти в майбутньому інвестора для реалізації винаходу, тощо) та в яких країнах, Ви б хотіли отримати відповідні права.

Спираючись на наш багаторічний досвід в цій галузі та на присутню, зазвичай, невизначеність винахідника на перших етапах щодо доцільності патентування в тих чи інших країнах, найбільш ефективним та правильним з точки зору економії в подальшому витрат і часу є процедра PCT - подання єдиної міжнародної заявки.

Така процедура патентування надає винахіднику/заявнику велику кількість переваг:

  • подаючи єдиний комлект заявки на винахід (англійською або російською), Ви автоматично подаєте її до більш, ніж 100 країн світу;
  • вартість подання даної заявки для українських фізичних осіб становить $ 350, без урахування вартості послуг патентного повіреного, що дешевше, ніж подати, наприклад, заявку на винахід від юридичної особи в Україну;
  • починаючи від дати подання згаданої міжнародної заявки Ви маєте 18-30 місяців для прийняття остаточного рішення щодо переліку країн, в яких Ви бажаєте отримати правову охорону свого винаходу, виходячи з наявної економічної кон'юнктури та власних можливостей;
  • приблизно через рік після подання заявки PCT Ви отримуєте звіт, в якому наводяться висновки: чи є Ваш винахід дійсно новим та відповідає вимогам патентоспроможності, зважаючи на які Ви маєте змогу проаналізувати подальшу доцільність та необхідність патентування в інших країнах.

Наступним етапом міжнародної реєстрації прав на винахід є перехід із вказаною заявкою PCT до обраних Вами країн.

Варто також відзначити, якщо Ви обрали декілька європейських країн для патентування в них свого винаходу, то найпростіше та найдешевше подати вищезгадану PCT заявку до Європейського патентного відомства (ЄПВ), в результаті чого Ви отримаєте єдиний європейський патент. Сукупна вартість отримання вказаного європейського патенту за даною процедурою складає близько € 5000.

Більш детально про специфіку, строки та витрати на міжнародне патентування Ви можете дізнатися, звернувшись до наших фахівців.

Мені терміново необхідно зареєструвати власний товарний знак. Скільки це буде коштувати? читати відповідь

В Україні, як і в багатьох інших державах світу, заявник отримує свідоцтво про державну реєстрацію знака для товарів і послуг в середньому через 1,5 роки після подання відповідних матеріалів. Але існує і пришвидшена система реєстрації знаків. Ваш знак для товарів і послуг може бути зареєстрований вже через 2 місяці після подання всіх необхідних документів до Укрпатенту. Зазвичай необхідність у пришвидшеній процедурі реєстрації знаків виникає у тих людей, які бажають терміново зареєструвати домен в зоні ua, а для цього згідно чинного законодавства від них вимагається наявність свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Сукупна вартість реєстрації знаку за пришвидшеною процедурою, включно з послугами повіреного та державними зборами (які складають 80% від загальної суми), складає приблизно 6000,00 грн.

Але при цьому необхідно звернути Вашу увагу, що в реєстрації заявленого знаку можуть  й відмовити, керуючись нормами чинного законодавства, і в такому разі всі витрачені кошти Вам вже ніхто не поверне. Щоб звести будь-які можливі збитки до мінімуму, зазвичай, найбільш доцільним є проведення попереднього пошуку по вже зареєстрованим та поданим на реєстрацію знакам для товарів і послуг (принаймні, проконсультуйтеся зі спеціалістом, який виходячи зі свого досвіду може надати кваліфіковану пораду з цього питання). І вже спираючись на його результати обрати чітку стратегію подальших дій: обрати потрібні класи товарів чи послуг, можливо певним чином видозмінити знак, тощо.

Чим корисна модель гірша від винаходу? Чи можна отримати на одне й те саме одночасно й патент на винахід, й патент на корисну модель? читати відповідь

Оскільки згідно чинного законодавства України патенти на корисні моделі видаються без перевірки експертизою Українського інституту промислової власності (Укрпатент) суті заявленого технічного рішення (на відміну від винаходів, де проводиться така експертиза), тобто перевірка здійснюється по формальних ознаках на наявність правильно оформлених документів, то у багатьох вітчизняних винахідників склалося хибне враження, що корисна модель є якоюсь неповноцінною та неефективною з точки зору захисту своїх прав. Але, насправді, ця думка є неправильною та безпідставною, оскільки згідно Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права, що надаються власникові патенту на корисну модель є повністю ідентичними до прав, що випливають з патенту на винахід. Єдина різниця полягає в тому, що права ці діють 10 років для корисних моделей, а для винаходів - 20 років.

Тобто патент на корисну модель надає його власникові всі ті ж самі права, що й патент на винахід, але на відміну від останнього, патент на корисну модель можна отримати набагато швидше - в середньому протягом 4-6 місяців з дати подання всіх докуметів до Укрпатенту.

На одне й те ж саме технічне рішення може бути видані й патент на винахід, й патент на корисну модель. Але за умови, що були подані відповідні документи як на видачу патенту на винахід, так й патенту на корисну модель. При чому це повинно бути здійснено одночасно.

Як я можу зареєструвати свою торгову марку в інших країнах? Що для цього необхідно й скільки це коштує? читати відповідь

В залежності від того, в яких саме країнах Ви маєте на меті отримати правову охорону власного знаку для товарів і послуг, існує дві можливі лінії поведінки.

Або подавати на реєстрацію Вашого знаку окремо в кожну країну, де Ви бажаєте отримати охорону своїх прав, але це доцільно робити лише, якщо кількість обраних країн є незначною (2-3 країни). Але найвигідніше та найефективніше, з точки зору економії матеріальних затрат та часу, подавати єдину міжнародну заявку, вказуючи у ній будь-які потрібні країни, за процедурою відповідно до Мадридської угоди та Мадридського протоколу до неї. Але для того, щоб подати таку міжнародну заявку, Вам, перш за все, необхідно подати свій знак на реєстрацію в Україні або вже мати свідоцтво про його реєстрацію на руках.

Перелік документів, необхідних для подання заявки на знак для товарів і послуг Ви можете знайти тут.

Вартість реєстрації Вашого знаку в інших країнах залежить від їхньої кількості та самих країн, в яких Ви бажаєте отримати правову охорону. Наприклад, вартість міжнародної заявки поданої для отримання правової охорони власного знаку в Великобританії, Німеччині, Франції, Росії, Китаї, Італії, Іспанії складатиме близько $ 1800. За більш детальною інформацією про саму процедури та її вартість Ви можете звернутись до наших фахівців.

Чим небезпечно використання "піратських" комп'ютерних програм? читати відповідь

Відповідальність за використання неліцензійних комп'ютерних програм та інших об'єктів ав-торського права регламентується ст. 176 Кримінального Кодексу, ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.


Стаття 51-2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності. Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. 

Я - власник кафе. Нещодавно я дізнався, що мені необхідно платити комусь якісь мита за музику, що звучить у моєму кафе. Наскільки це відповідає дійсності? читати відповідь

Дійсно, це так. Ви зобов'язані сплачувати роялті за комерційне використання фонограм. Це питання хвилює багатьох, тому фахівцями нашої фірми були написана й опублікована стаття "Кто заплатит за музыку?", що представлена в розділі "Наші публікації". 

Чи можу я скопіювати на CD-R ліцензійний дистрибутив системи Windows? Чи можу я подарувати комусь цю копію? читати відповідь

Згідно зі статтею 24 Закону України "Про авторське право і суміжні права": особа, яка володіє правомірно виготовленим примірником комп'ютерної програми, має право ... виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для інших цілей і не може бути передана або подарована іншім особам. 

Як бути у випадку, якщо подані дві заявки на одну й ту ж саму торговельну марку, наприклад назву для пива "Монастирське" або майонезу "Салтовський" різними підприємствами, кожне з яких використовує цю марку для маркування своїх товарів? читати відповідь

У цьому випадку головним є той факт, хто з них раніше подав заявку на реєстрацію своєї марки, тобто в кого з них є більш ранній пріоритет. Після встановлення дати пріоритету перший заявник повинен письмово попередити другого про свій більш ранній пріоритет та запропонувати йому припинити неправомірне використання торговельної марки. У другого заявника при цьому є дві можливості - або погодитися з першим заявником і припинити використання спірної марки, або домовитися зі своїм конкурентом щодо використання цієї марки на прийнятних для обох сторін умовах. У випадку якщо другий заявник продовжує використання торговельної марки на своїй продукції, незважаючи на попередження потенційного власника торговельної марки, то після одержання першим заявником охоронного документа, в нього з'являються підстави для порушення справи в суді по факту порушення його монопольного права на володіння захищеною торговельною маркою. 

Чи має право автор продати свій винахід? читати відповідь

Патентне законодавство це питання розглядає з позицій патентовласника, тобто юридичної або фізичної особи, на ім'я якої виданий цей патент. Саме патентовласнику належать усі права, що випливають із патенту на винахід.

Патент надає власнику монопольне право володіння винаходом, при якому він може використати винахід у власному виробництві, продати або переуступити право на його використання іншій особі.

Автор винаходу сам може бути патентовласником і тоді усі права на патент будуть належати йому. Або він може не бути патентовласником. У такому випадку право на використання винаходу й продаж патенту належить патентовласникові, а автор має право на винагороду, але не на продаж винаходу третім особам.

Скільки коштує патентування винаходу в Україні? читати відповідь

Вартість патентування залежить від ряду факторів. Вартість патентування винаходу складається з обов'язкових платежів у вигляді зборів та мит, які в сумі становлять на сьогодні близько 250 грн. для фізичних осіб чи 4000 грн. для юридичних осіб, і вартості виконання робіт, пов'язаних з патентуванням. До таких робіт відноситься підготовка заявки на винахід і ведення діловодства при її розгляді в Патентному відомстві. Тут не має фіксованої ціни, оскільки в кожному випадку обсяг роботи залежить від ступеню попередньої готовності вихідних матеріалів, які потрібно переробити для складання заявки на винахід і складності об'єкта, що заявляється. Наприклад, скласти опис винаходу щодо конструкції літака значно складніше, ніж опис винаходу щодо дитячої коляски. Вартість також залежить від обсягу пошукових робіт, які необхідно провести для попередньої оцінки патентоспроможності винаходу. У кожному окремому випадку обсяг роботи патентного повіреного відрізняється, отже, вартість робіт також буде відрізнятися. Але не можна забувати, що набуття прав на винахід в кожному разі обходиться набагато дешевше, ніж їхня відсутність.

Коли можна висунути претензії порушникові патенту на винахід? читати відповідь

Після одержання патенту в його власника з'являється можливість висувати претензії іншим особам або організаціям з приводу неправомірного використання запатентованого винаходу. Тільки по закінченню терміну дії патенту будь-яка особа одержує право використати цей винахід.

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

10 - 2 =