Виберіть послугу із списку:

Авторське право

Реєстрація авторського права

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Реєстрація авторського права на твір на ім'я автора 255 1800
2. Реєстрація авторського права на твір на ім'я юридичної особи 510 2800
3. Реєстрація договорів (створення, передача, використання)щодо авторських прав від фізичних осіб 510 2800
4. Реєстрація договорів (створення, передача, використання)щодо авторських прав від юридичних осіб. 1020 2800
5. Розробка проекту договору (створення, передача, використання) щодо авторських прав в залежності від фактичних обставин справи - 2800
6. Розробка проекту ліцензійного договору про надання простої ліцензії про використання авторських прав в залежності від фактичних обставин справи - 2600
7. Розробка проекту ліцензійного договору про надання виключної ліцензії про використання авторських прав в залежності від фактичних обставин справи - 2600

 к списку тарифов

 

Інші дії, пов'язані з зареєстрованими авторськими правами

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права від фізичних осіб 51 600
2. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права від юридичних осіб 102 600
3. Внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються авторських прав для фізичних осіб 51 600
4. Внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються авторських прав для юридичних осіб 102 600

 к списку тарифов

 

Торговельні марки

Вартість реєстрації торговельної марки в Україні

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Попередня перевірка торговельної марки - 900
2. Підготовка та подання комплекту матеріалів заявки на торговельну марку: 3200 2300
- додатково за кожний клас товарів/послуг понад одного 3200 -
- додатково за подання заявки в кольорі 800  -
3. Підготовка і подання заперечення на попереднє рішення патентного відомства про відмову в реєстрації - 3500
4. Видача свідоцтва на торговельну марку 85 -
5. Публікація про видачу свідоцтва на торговельну марку за кожен клас товарів/послуг 600 1000
- додатково за публікацію у кольорі 200 -

к списку тарифов

 

Розпорядження правами на торговельну марку України

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Розробка проекту договору про передачу права власності на торговельну марку - 2800
2. Підготовка і подання документів про передачу права власності для державної реєстрації 2400 1800
3. Розробка проекту ліцензійного договору про надання ліцензії на використання торговельної марки - 2800
4. Підготовка і подання документів про надання ліцензії для державної реєстрації 2400 1800
5. Внесення змін до Державного реєстру свідоцтва України про надану ліцензію на торговельну марку 800 1800

 к списку тарифов

 

Інші дії, пов'язані з заявками та свідоцтвами на торговельні марки

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Внесення змін в реквізити заявки 200 500
2. Внесення змін в реквізити свідоцтва 1600 1000
3. Запит виписки про правовий статус торговельної марки на території України 200 500
4.  Продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку України, власником якої є одна особа, за один клас 12000 1800
- додатково за кожний клас вище одного 1200 -

 к списку тарифов

 

Штрих-коди

Вартість послуг по реєстрації штрих-кодів в Україні для ФОП

 

Найменування Вартість
1. Послуги компанії «Інвента» з отримання штрих-кодів, в грн.
 1.1 Послуга «Оформлення пакету документів для асоційованого членства (вступ до Асоціації)»  1000,00
 1.2 Послуга «Отримання штрих-кодів» (оформлення, подання заявки на отримання штрих-коду, діловодство по ній, отримання штрих-коду):
 1.2.1 до 5-ти штрих-кодів одночасно  140,00 грн. за 1 штрих-код
 1.2.2 до 10-ти штрих-кодів одночасно  120,00 грн. за 1 штрих-код
 1.2.3 понад 10-ть штрих-кодів одночасно від 100 грн. за 1 штрих-код
2. Членські внески в Асоціацію за реєстрацію штрих-кодів, в дол. США*
2.1 Вступний членський внесок: 50 дол.
2.2 Річний разовий членський внесок 50 дол.
2.3 Періодичні членські внески за реєстрацію штрих-кодів:  
2.3.1 з 1-го по 100-й штрих-код 7 дол. за 1 штрих-код
2.3.2 зі 101-го і більше штрих-кодів 5 дол. за 1 штрих-код

* Оплата членських внесків в Асоціацію здійснюється в перерахунку на гривні по курсу НБУ на момент оплати.

 к списку тарифов

 

Вартість послуг по реєстрації штрих-кодів в Україні для юридичних осіб

Великі підприємства Малі підприємства
- суб'єкти господарської діяльності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік - суб'єкти господарської діяльності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
перевищує 50 чоловік не перевищує 50 чоловік
і обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період і обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період
перевищує суму, еквівалентну

не перевищує суму, еквівалентну

500 000 євро

500 000 євро

по середньорічному курсу Національного банку України. по середньорічному курсу Національного банку України.

 

Найменування Вартість
1. Послуги компанії «Інвента» з отримання штрих-кодів, в грн.
 1.1 Послуга «Оформлення пакету документів для асоційованого членства (вступ до Асоціації)»  1000,00
 1.2 Послуга «Отримання штрих-кодів» (оформлення, подання заявки на отримання штрих-коду, діловодство по ній, отримання штрих-коду):
 1.2.1 до 5-ти штрих-кодів одночасно  140,00 грн. за 1 штрих-код
 1.2.2 до 10-ти штрих-кодів одночасно  120,00 грн. за 1 штрих-код
 1.2.3 понад 10-ть штрих-кодів одночасно від 100 грн. за 1 штрих-код
2. Членські внески в Асоціацію за реєстрацію штрих-кодів, в дол. США*
    Великі підприємства Малі підприємства
2.1 Вступний членський внесок:  300 дол.  150 дол.
2.2 Річний разовий членський внесок  200 дол.  100 дол.
2.3 Періодичні членські внески за реєстрацію штрих-кодів:    
2.3.1 з1-го по 10-й  20 дол. /1 штрих-код 10 дол. /1 штрих-код
2.3.2 з 11-го по 25-й  15 дол. /1 штрих-код
2.3.3 з 26-го по 100-й 10 дол. /1 штрих-код
2.3.4 зі 101-го і більше номерів  5 дол. /1 штрих-код 

* Оплата членських внесків в Асоціацію здійснюється в перерахунку на гривні по курсу НБУ на момент оплати.

 к списку тарифов

 

Промислові зразки

Реєстрація промислового зразка в Україні

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
для фіз.осіб для юр. осіб
1. Підготовка та подання комплекту матеріалів заявки на промисловий зразок 320 1600 1800
1.1. Додатково за подання понад один варіант зразка 40 200 150
2. Прискорений розгляд заявки на промисловий зразок 1000 800
3. Реєстрація патенту на промисловий зразок від 70 від 250 800

 к списку тарифов

 

Підтримання патенту України на промисловий зразок

Підтримання патенту України на промисловий зразок по рокам Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
для фіз. особи (автора) для юр. особи
1. Перший рік 60 300 350
2. Другий рік  60 300 350
3.Третій рік  120 600 350
4. Четвертий рік  160 800 350
5. П`ятий рік  180 900 350
6. Шостий рік  240 1200 350
7. Сьомий рік  300 1500 350
8. Восьмий рік  360 1800 350
9. Дев`ятий рік  400 2000 350
10. Десятий рік  480 2400 350
11. Одинадцятий рік  480 2400 350
12. Дванадцятий рік  480 2400 350
13. Тринадцятий рік  800 4000 350
14. Чотирнадцятий рік  800 4000 350
15. П'ятнадцятий рік  800 4000 350
16. Шістьнадцятий рік  840 4200 350
17. Сімнадцятий рік  840 4200 350
18. Вісімнадцятий рік  840 4200 350
19. Девятнадцятий рік  840 4200 350
20. Двадцятий рік  840 4200 350
21. Двадцять перший рік  960 4800 350
22. Двадцять другий рік  960 4800 350
23. Двадцять третій рік  960 4800 350
24. Двадцять четверий рік  960 4800 350
25. Двадцять п'ятий рік  960 4800 350

 к списку тарифов

 

Розпорядження правами за патентом на промисловий зразок України

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Розробка проекту договору про передачу права власності за патентом - 1800
2. Підготовка і подання документів про передачу права власності для державної реєстрації 2400 1200
3. Розробка проекту ліцензійного договору про надання ліцензії за патентом - 1800
4. Підготовка і подання документів про надання ліцензії для державної реєстрації 2400 1200
5. Внесення змін до Державного реєстру патентів України про надану ліцензію згідно патенту 800 1200

 к списку тарифов

 

Інші дії, пов'язані з заявками та патентами України на промисловий зразок

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Внесення змін в реквізити заявки 200 500
2. Внесення змін в реквізити патенту 1600 1200
3. Запит виписки про правовий статус патенту 200 500

 к списку тарифов

 Винаходи та корисні моделі

Отримання патенту на винахід або корисну модель в Україні

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
для фіз. осіб для юр. осіб
1. Проведення патентного пошуку для знаходження аналогів технічного рішення, що заявляється - - від 2500
2. Попередній аналіз матеріалів, що були відібрані для виявлення винаходу - - 2500
3. Попередній аналіз матеріалів, що були відібрані для виявлення корисної моделі - - 2500
4. Підготовка та подання комплекту матеріалів заявки на винахід (не включає виконання креслень) від 40 від 800 8000
5. Підготовка та подання комплекту матеріалів заявки на корисну модель (не включає виконання креслень) від 40 від 800 6500
6. Проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід від 150 від 3000 450
7. Підготовка і подання заперечення на попереднє рішення про відмову у видачі патенту по заявці на винахід або корисну модель - - від 1800
8. Продовження або відновлення пропущених строків за заявкою на винахід або корисну модель від 80 від 800 400
9. Прискорений розгляд заявки на корисну модель 1000 1000 800
10. Підготовка і подання заперечення до Апеляційної палати за заявкою на винахід або корисну модель від 680 від 3400 5500
11. Реєстрація патенту на винахід або корисну модель від 40 від 400 800

 к списку тарифов

 

Підтримання патенту України на винахід

Підтримання патенту України на винахід по роках Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
для фіз. особи (автора) для юр. особи
 
1. Перший рік 60 600 350
2. Другий рік 60 600 350
3. Третій рік 80 800 350
4. Четвертий рік 100 1000 350
5. П`ятий рік 120 1200 350
6. Шостий рік 140 1400 350
7. Сьомий рік 160 1600 350
8. Восьмий рік 180 1800 350
9. Дев`ятий рік 420 4200 350
10. Десятий рік 420 4200 350
11. Одинадцятий рік 420 4200 350
12. Дванадцятий рік 420 4200 350
13. Тринадцятий рік 420 4200 350
14. Чотирнадцятий рік 420 4200 350
15. П`ятнадцятий рік 760 7600 350
16. Шістнадцятий рік 760 7600 350
17. Сімнадцятий рік 760 7600 350
18. Вісімнадцятий рік 760 7600 350
19. Дев`ятнадцятий рік 3040 30400 350
20. Двадцятий рік 3040 30400 350

 к списку тарифов

 

Підтримання патенту України на корисну модель

Підтримання патенту України на корисну модель по роках Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
для фіз. особи (автора) для юр. особи
1. Перший рік 180 900 350
2. Другий рік 180 900 350
3. Третій рік 240 1200 350
4. Четвертий рік 300 1500 350
5. П`ятий рік 360 1800 350
6. Шостий рік 420 2100 350
7. Сьомий рік 480 2400 350
8. Восьмий рік 540 2700 350
9. Дев`ятий рік 1260 6300 350
10. Десятий рік 1260 6300 350

 к списку тарифов

 

Реалізація прав за патентом на винахід і корисну модель

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Розробка проекту договору про передачу права власності за патентом - 1800
2. Підготовка і подання документів про передачу права власності для державної реєстрації 2400 1200
3. Розробка проекту ліцензійного договору про надання ліцензії за патентом - 1800
4. Підготовка і подання документів про надання ліцензії для державної реєстрації 2400 1200
5. Внесення змін до Державного реєстру патентів України про надану ліцензію згідно патенту 800 1200

 к списку тарифов

 

Інші дії, пов'язані з заявками та патентами України на винахід і корисну модель

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
1. Внесення змін до реквізитів по заявці на винахід або корисну модель 200 500
2. Внесення змін до реквізитів за патентом на винахід або корисну модель 1600 1200
3. Проведення експертизи заявки на корисну модель Патентним відомством України 6000 1000
4. Подання заперечення за поданою заявкою на винахід з боку третьої особи - 4000
5. Прискорення публікації заявки на винахід 200 500
6. Перетворення заявки на винахід у заявку на корисну модель 800 1800
7. Перетворення заявки на корисну модель у заявку на винахід 800 1800
8. Запит виписки про правовий статус патенту на винахід чи патенту на корисну модель 200 500

 к списку тарифов

 

Коментарі до використання тарифів

Надані тарифи компанії «Інвента», є відправною точкою для внесення ясності в розуміння питання, пов'язаного з розрахунком бюджету, необхідного для формування патентного портфеля.

Практика нашої роботи показує, що, враховуючи специфіку нашої професійної діяльності, отримане нами кожне звернення на виконання того чи іншого замовлення в своєму роді унікальне, так як містить різну кількість вступних і обмежень, що, в першу роль пов'язано зі специфікою охорони кожного з об'єктів інтелектуальної власності, а саме, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків і т. д.

Пояснимо це твердження на прикладі.

При роботі з технічним рішенням, за яким планується подання заявки на винахід або корисну модель, головним питанням при ціноутворенні є складність самого технічного рішення, пред'явленого винахідником для патентування. Погодьтеся, є різниця між винайденою нової лопатою, способом випічки хліба і технологією сухого гасіння коксу.

Тому при патентуванні винаходів і корисних моделей на першій стадії нам необхідно ознайомитися з технічним рішенням, запропонованим для патентування, для чого необхідно провести пошук патентної і науково-технічної інформації та виявити найбільш близькі аналоги запропонованого технічного рішення. Тільки після проведення патентного пошуку може бути сформований бюджет, однак в процесі виявлення винаходу він може бути відкоректований, що пов'язано з виявленням різної кількості технічних рішень, на які можуть бути подані заявки на винахід та/або корисну модель. Що стосується промислових зразків, то з ними при визначенні вартості виконуваних робіт все більше «стандартно» порівняно з винаходами і корисними моделями. Визначення ціни на виконання робіт з патентування промислових зразків головним чином залежить від виду промислового зразка та його складності: одиничний виріб або набір предметів, трансформований чи промисловий зразок або ні і т. д.

Що стосується реєстрації товарних знаків, штрих-кодів і авторського права, то представлені нижче тарифи більш точно відображають трудовитрати, необхідні для їх виконання, ніж для вищевказаних об'єктів.

Але, в будь-якому випадку, щоб не було непорозумінь, на етапі опрацювання замовлення ми формуємо кошторис, в якій вказуємо весь перелік робіт, необхідних для виконання певного замовлення, пов'язаного з захистом або охороною певного об'єкта інтелектуальної власності, на підставі якого ми в подальшому співпрацювати з Вами. Як сказано – що написано пером, то не вирубаєш сокирою.

У той же час слід підкреслити, що одним з найважливіших принципів роботи компанії «Інвента» є: скромність і акуратність. Ми йдемо назустріч замовникам які потребують наших послуг і, крім усього іншого, компанія «Інвента» у своїй діяльності має «соціальну» складову, яка полягає в тому, що винахідники, які потребують захисту прав, наприклад, студентам і пенсіонерам, ми надаємо суттєві знижки на наші послуги. Єдине, про що ми просимо їх, це - не зловживати своїм статусом і тому ми в черговий раз волаємо до їхньої розсудливості і виваженості своїх дій.

І забігаючи наперед, хотілося б зазначити, що у тарифах відображені не всі виконані нами роботи, щоб не перевантажувати ознайомлення з ними. У доданих тарифах відображені найбільш важливі запити та позиції,  які надійшли до нас, але не включені роботи, які теж повинні були б бути відображені в даних тарифах: наприклад, підготовка і подання міжнародних заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки; підготовка та подача заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в інші країни: залучення патентних компаній інших країн для патентування за кордоном, виїзд на підприємства, участь в нарадах, судових засіданнях і т. д. Дані роботи мають досить багато особливостей у виконанні. Значна частина цих особливостей висвітлена в різних розділах даного сайту і вони також виконуються нами.

На закінчення, хотілося б ще раз звернути Вашу увагу на те, що особливістю роботи з компанією «Інвента» є детальне опрацювання замовлення та першочергове формування кошторисів на виконання робіт з охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, у яких, до речі кажучи, знайдуть своє відображення не враховані в цих тарифах роботи.

Тому питайте нас, і ми обов'язково Вам відповімо.

Щиро сподіваємося, що даний «Коментар до використання тарифів» допоможе Вам розібратися з підходом ціноутворення компанії "Інвента".

З найкращими побажаннями,

Колектив компанії «Інвента»

  к списку тарифов

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

10 - 1 =