2402202124.02.2021р. у відділі інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (ХДНБ ім. В.Г. Короленка) відбулася онлайн – трансляція тренінгу з теми «ПАТЕНТНИЙ ПОШУК І ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ» для студентів Національного технічного університета «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).

Цей тренінг, сказав патентний повірений Стогній Є.С. (ООО Компания «Инвента»), відкриває цикл практичних занять, присвячений методиці складання заявок на винаходи/корисні моделі.

На теперішній час відбувається бум росту інформації у світі, коли її об’єм подвоюється кожного року, тому знайти потрібну інформацію стає все складніше і складніше, і її пошук уподібнюється до пошуку голки в стозі сіна. Тому, до початку процесу патентування будь-якого винаходу треба освоїти методику проведення патентного пошуку.

Для успішного виконання патентного пошуку необхідно визначити точну рубрику Міжнародної патентної класифікації (далі – МПК), що відповідає темі технічного рішення, що патентується. Ціллю справжнього тренінгу, сказав ведучий, є отримання практичного досвіду у визначенні рубрик МПК.

Учасникам тренінгу були пояснені основні принципи побудови Міжнородної патентної класифікації. На конкретних прикладах продемонстрована методика знаходження пошукової рубрики МПК для різних об'єктів. У даний час, у зв’язку з розвитком мережі Інтернет, казав ведучий тренінгу, уся необхідна патентна інформація може бути знайдена у патентних БД, відкритих для загального користування. На питання слухачів стосовно періоду оновлення патентних БД, ведучий пояснив, що вони поповнюються по мірі виходу чергового патентного бюлетеня у кожній країні світу, тобто приблизно з періодом кожних двох тижнів.

Увагу студентів було звернено на вибір глибини пошуку патентної інформації. Перед початком пошуку треба подумати, до якого періоду часу відноситься предмет пошуку. Одна справа, якщо треба знайти інформацію стосовно сучасних технологій, наприклад, висадки американського ровера на Марс і змінення його локації за допомогою штучного інтелекту, і зовсім інша – якщо потрібно знайти патенти, що відносяться до випічки тортів, способів варіння пива або пристроїв зачинення дверей у вагонах метрополітену.

Слід врахувати, що патентний пошук може проводитися для різних цілей. Наприклад, для визначення новизни технічного рішення, що патентується, необхідно провести пошук по всьому масиву існуючої інформації. Зрозуміло, що це зробити неможливо, тому, зазвичай, обмежуються пошуком за країнами, що мають найбільш солідні патентні фонди, наприклад: Великобританія, США, Німеччина, Франція, Китай, Південна Корея, Японія, а також СРСР, Україна, Росія.  Період пошуку по цім країнам установлюється – 50 років. Зрозуміло, що і цього зробити неможливо або вкрай складно. Тому пошук слід вести до тих пір, доки не будуть знайдені патенти максимально схожі на технічні рішення, що патентуються, так звані «аналоги» винаходу.

Як відомо, процес винахідництва характеризується такими етапами, як: постановка технічного завдання, рішення завдання й оформлення прав на знайдене рішення, тобто патентування винаходу. У чому складаються особливості виявлення і патентування винаходів, ми поговоримо наступного разу, сказав ведучий, закінчуючи онлайн – тренінг.