1412202010.12.2020р. в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка для студентів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" було проведено online тренінг, в режимі відео-конференції, за темою "Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет".

Інтернет, за твердженням провідного тренінг патентного повіреного України Євгена Стогнія (ТОВ "Компанія" ІНВЕНТА "), є одним з основних досягнень сучасності, яке кардинально вплинуло і змінило форми соціального спілкування між людьми.

З історії створення мережі Інтернет відомо, що в 1959 році за ініціативою Пентагону було створено Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США - АRPA (Advanced Research Projects Agency). На цю організацію було покладено завдання розробки передових ідей і нових технологій, які б виходили за рамки існуючих на той час знань і поточних потреб. Створення Інтернету стало найбільшим успіхом цієї організації. Інтернет швидко набирав обертів і в 1996 році кількість підключених до мережі користувачів складало 150 тис., В 2011 році їх число перевищило 1 млрд., А в 2019 році кількість користувачів наблизилося до 3 млрд. Приватні особи та організації спочатку створювали Персональне «домашні сторінки» , де публікували все, що завгодно. Спочатку ці публікації не мали комерційної мети і були написані для розваги, але потім Інтернет став використовуватися як для реклами товарів і послуг, так і для їх продажу. В даний час електронна торгівля вийшла на перше місце в світі по річному обороту. Так, в чорну п'ятницю 13 листопада ц.р. обсяг продажів на електронному торговельному майданчику АliExpress за перші півгодини її роботи склав понад $ 30 млрд., що можна порівняти з річним бюджетом України.

В обсязі проведеного тренінгу були розглянуті питання реєстрації та захисту доменних імен в мережі Інтернет. З огляду на постійно зростаючого значення Інтернет в комерції і торгівлі провідні компанії давно зрозуміли, що схожість доменного імені з найменуванням компанії стало важливим підтвердженням її присутності в мережі Інтернет. Торгові марки, на підставі яких реєструються доменні імена, є важливим елементом комерційної діяльності та широко використовуються в електронній торгівлі, здійснюваної через Інтернет. Використання торгової марки в найменуванні домену створює у споживача асоціативний зв'язок між пропонованим товаром або послугою і доменним ім'ям. Однак, на відміну від торгової марки, право на доменне ім'я виникає одночасно з підключенням користувача до мережі Інтернет. При цьому ніякої експертизи, подібної до тієї, що здійснюється в Патентному відомстві при реєстрації торгових марок, щодо найменування доменів не проводиться. Доменні імена лунають за принципом «Хто перший прийшов - того і реєструють». У той же час їх комерційна цінність дуже висока, оскільки власники доменів отримують право на їх використання, багато в чому аналогічне виключного права на використання торгової марки, але без територіальних обмежень. На сьогодні в світі зареєстровано більше 370,7 млн. Доменних імен другого рівня. багато в чому аналогічне виключного права на використання торгової марки, але без територіальних обмежень. На сьогодні в світі зареєстровано більше 370,7 млн. Доменних імен другого рівня. багато в чому аналогічне виключного права на використання торгової марки, але без територіальних обмежень. На сьогодні в світі зареєстровано більше 370,7 млн. Доменних імен другого рівня.

На запитання учасників тренінгу про можливості реєстрації доменних імен в Україні був даний таку відповідь: - Національні доменні імена верхнього рівня ідентифікують держави, в яких вони зареєстровані: .ua - для України; .us - для США; .de - для Німеччини і т.д. Національні доменні імена другого рівня складаються з вказівки країни і назви певного сайту, наприклад - imena.ua, inventa.ua, hostmaster.ua і т.д. Домен .ua був делегований Україні в 1992 році. З тих пір Україна в своєму розпорядженні мережу доменів другого рівня ****. Ua, яка містить в даний час 548 тис. Доменних імен. Реєстрацією доменів другого рівня в Україні займається створена в 2001 році організація ТОВ «Хостмайстер». Саме вона здійснює реєстрацію та адміністрування доменів другого рівня ****.ua.

Також в практичній частині тренінгу були розглянуті питання захисту прав авторів в мережі Інтернет. Ця сфера досить складна з точки зору дотримання і використання прав на контент, розміщений в Мережі. Проблеми порушення авторських прав в Інтернеті є одними з найбільш гострих і актуальних. Сутність зазначених порушень така ж, як і поза сферою Мережі. Основна відмінність полягає в тому, що простота копіювання і віртуальна форма об'єктів авторського права в Інтернеті не дозволяють так само просто вирішити проблему докази порушення авторських прав, як при наявності матеріальних носіїв, наприклад газет, журналів, книг, нотних записів, картин, скульптур і т . Д. Таким чином, аналіз чинного законодавства в галузі авторського права і суміжних прав показує його обмеженість в питанні регулювання і захисту виключних прав у мережі Інтернет. У зв'язку з можливістю анонімного доступу до Інтернету, складно встановити особу порушника авторських прав, що помістив твір в Мережі, а також залучити його до відповідальності і довести факт порушення авторського права.

У цій частині тренінгу надійшло таке запитання від учасника тренінгу: - Чи не є порушенням авторських прав скачування інформації з Мережі при виконанні студентами своїх навчальних завдань?

На це питання була дана наступна відповідь: - Як правило, кінцевий споживач не є порушником авторських прав, оскільки не витягує матеріальної вигоди з тиражування даного твору і використовує його в навчальних цілях. Однак при цьому слід пам'ятати про те, що необхідно вказувати ім'я автора цитованого тексту. Якщо ж даний текст видається за власний, тоді він є плагіатом і Вас чекає неминуче покарання за плагіат. Як говорив Конфуцій з цього приводу «Хто не має далеких дум, не втече від близьких прикрощів».