23052019 0123 травня 2019 року у 14-00 у відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка відбувся науково-практичний семінар з питань захисту прав інтелектуальної власності в Україні та країнах ЄС, на якому були присутні як фахівці в галузі ІВ, так і студенти вищих навчальних закладів Харкова.

Ведучий семінару, патентний повірений України, Стогній Є.С. (ТОВ «Компанія «Інвента») виступив з докладом на тему «Патентування об'єктів ІВ, як інвестиція у власний бізнес», в якому розповів про стан і тенденції патентування винаходів і корисних моделей в Україні і світі.

В даний час відбулися глобальні зміни в Україні, які поки важко оцінити в повній мірі. Перед винахідниками і підприємцями відкрилися нові горизонти, викликані зміною політичного та економічного становища України в світі. До таких змін, зокрема, відноситься той факт, що з 2016 року Україна повністю вступила в зону вільної торгівлі з ЄС. Це призвело до більш жорсткої конкуренції товарів на внутрішньому ринку України, але в той же час полегшило вихід на європейський ринок, що пред'являє вітчизняним виробникам додаткові вимоги щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, яка випускається і змушує вживати додаткові заході для захисту свого сектора ринку.

Одним з таких заходів є патентування винаходів, як в Україні, так і за кордоном, що слід розглядати як невід'ємну частину бізнес-стратегії кожної компанії.

У той же час статистика патентування винаходів в Україні свідчить про низьку активність українських винахідників, в той час як активність патентування національних заявників в США, Китаї, Японії і Південної Кореї, які є лідерами патентування винаходів в світі, щорічно зростає.23052019 02

Аналіз патентної ситуації за 2010-2018 роки показав, що обсяг патентування винаходів в Україні продовжує падати. Так, за даними Укрпатенту, в 2018 році було подано 3965 заявок на винаходи (з них національними заявниками - всього 2102 заявки), що на 18,2% менше, ніж в 2014 році, і на 25,4% менше, ніж в 2010 році. При цьому, кількість заявок, які щорічно подаються на корисні моделі, становить близько 8-10 тисяч, з яких частка національних заявників у 2018 році склала 98,5%.

З цих показників видно, що національні заявники шукають і знаходять легкі шляхи для охорони своїх інновацій, чому, зокрема, сприяє українське законодавство, яке дозволяє отримати патент на корисну модель на ті ж об'єкти (пристрій, спосіб, речовина), що і патент на винахід. Мабуть прийшов час законодавчо обмежити видачу патентів на корисні моделі, щоб змінити баланс на користь створення винаходів для захисту нових розробок в різних галузях і, в тому числі, в області IT-технологій, які є визначальними технічний прогрес в даний час.

Голова оргкомітету конкурсу «Молодий новатор Харківщини», заст. голови Товариства винахідників і раціоналізаторів України, Ph.D, Пижова Л.Б. виступила з доповіддю про оцінку прав інтелектуальної власності (далі - ІВ). Нематеріальні активи підприємств і організацій формуються шляхом постановки на баланс об'єктів ІВ. Потрібно регулярно проводити аудит портфеля ІВ, що цікаво з точки зору капіталізації активів підприємств, для підвищення вартості кожного бізнесу.

Юрист ТОВ «Компанія «Інвента» Мороз Н.С. виступила із заявою про необхідність усвідомленого вибору майбутньої професії, що актуально для студентської молоді, щоб отримати задоволення від власної праці, як у справжньому, так і в майбутньому.

Семінар пройшов за великої активності учасників, які поставили багато питань перед доповідачами, що свідчило про їхню зацікавленість темою семінару.