08042019 0108 квітня 2019 року у відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленко був проведений тренінг з міжнародної охорони інтелектуальної власності.

Ведучий тренінгу, патентний повірений Е.С. Стогній, ТОВ "Компанія "Інвента»", виступив з доповіддю на тему «Міжнародна охорона об'єктів інтелектуальної власності», в якої зупинився на питаннях патентування винаходів за межами України, а також  міжнародної реєстрації торгових марок. У своєму виступі він сказав, що в даний час міжнародне патентування за процедурою РСТ починається з первинної подачі заявки на винахід або корисну модель в Україні, перед її подачею в інші країни світу. При цьому кожен заявник, що являється резидентом України, може здійснити крім національного ще й закордонне патентування свого винаходу. Подача міжнародної заявки РСТ має таке ж значення, як і подача національних заявок у всіх країнах-учасницях Договору про патентну кооперацію, що охоплює 152 країни світу. Незважаючи на відчутні переваги заявника, які йому забезпечує подача міжнародної заявки, а саме скорочення витрат на закордонне патентування та зручність використання цієї процедурою для патентування свого винаходу в декількох країнах, українські заявники дуже неохоче користуються цією можливістю, про що свідчить статистика подач заявок РСТ в Україні. Так, кількість заявок РСТ, які щорічно подаються українськими винахідниками, за останні десять років перебувало на незначному рівні і коливалося від 72 заявок, поданих в 2009 році, до 154 заявок, поданих в 2013 році. У 2018 році цей показник склав всього 143 заявки РСТ, які були подані до патентного відомства України.

Трохи краще йдуть справи з об'ємом заявок на Міжнародну реєстрацію торгових марок (далі - ТМ), що подаються українськими заявниками в міжнародне бюро ВОІВ. Хоча міжнародна реєстрація торгової марки, побудована на основі Мадридської угоди і Мадридського протоколу, спрощує і прискорює процес отримання правової охорони товарного знака в державах - учасниках, яких в даний час вже більше 80-ти, використання цих можливостей знаходиться в Україні все ж на недостатньому рівні. Так, кількість заявок ТМ на міжнародну реєстрацію, за останні десять років коливалося від 194 заявок у 2009 році до 568 заявок у 2013 році і в 2018 році склало 567 заявок, впритул наблизившись до рекордного показника 2013 року. Це свідчить про триваючу євроінтеграцію України та зростанню інтересу до експорту своєї продукції перш за все в країни ЄС.

Обсяг винаходів, які патентуються щорічно українськими заявниками за період з 2010 по 2018 роки склав щонайменше 2500 заявок на рік. Якщо порівняти цей показник з кількістю заявок, які щорічно подаються національними заявниками в США, то в США в 2018 році було подано понад 300 тисяч заявок на винаходи. Таким чином, кількість щорічно створених винаходів в Україні становить менше 1% від кількості винаходів створених в США. За найбільш приблизними підрахунками, якщо показник активності патентування національних заявників США становить близько 1 заявки на 1000 резидентів, а в Китаї - 1 заявка - на 1250 резидентів, то в Україні - 1 заявка доводиться на 20000 резидентів.

В рамках практичної частини учасникам тренінгу було запропоновано розробити власні ТМ для створення особистого бренду, а також подумати над брендами і символами Харкова. У дискусії, яка пройшла з цього приводу, прозвучали оригінальні пропозиції, які були оцінені конкурсною комісією, що визначила переможців конкурсу.