21032019 0121 березня 2019 року в 14-00 у відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка відбувся черговий День патентознавця на тему "Експертиза корисних моделей: проблеми і рішення".

Патентний повірений Є.С. Стогній, ТОВ "Компанія "Інвента", виступив з доповіддю, в якому були розглянуті наступні питання:

  • практика охорони корисних моделей в Україні;
  • особливості правової охорони корисних моделей;
  • експертиза корисної моделі, з метою анулювання виданого патенту.

У доповіді було зазначено, що захист корисних моделей (далі - КМ) в світі широко поширений, оскільки з юридичної точки зору як винаходи, так корисні моделі є рівноправними об'єктами інтелектуальної власності (далі - ІВ). Патентовласник корисної моделі користується всіма правами, що випливають з патенту, а саме, правом виготовляти продукт (виріб, товар, речовина і т.д.) з використанням запатентованої корисної моделі, пропонувати його для продажу, в тому числі через Інтернет, зберігати і продавати продукт, а також імпортувати його або вводити в господарський оборот якимось іншим чином.

Різниця між ними полягає лише в процедурі розгляду матеріалів заявки в Укрпатенті - винахід проходить кваліфікаційну експертизу, тобто перевірку на новизну, винахідницький рівень і промислову застосовність, а корисна модель - ні. Отже, патент на КМ видається тільки на підставі проведеної формальної експертизи. Також відмінність полягає в тому, що патент на винахід діє 20 років від дати подання заявки, а патент на КМ - 10 років. Разом з тим, процес розгляду заявки на корисну модель і отримання патенту простіше і швидше, ніж на винахід. Середній термін розгляду заявки на корисну модель в Патентному відомстві становить 8-10 місяців, в той час як заявка на винахід розглядається 1,5 - 2 роки.21032019 02

З іншого боку в даний час можна легко отримати патент на КМ на технічні рішення, які насправді давно відомі, для чого можна скористатися нормою чинного патентного законодавства України, яка полягає в тому, що патент на КМ видається, як уже було сказано, без проведення кваліфікаційної експертизи. Такі патенти, на підставі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи и корисні моделі» від 15.12.1993 р. (далі - Закон), видаються на підставі проведення лише формальної експертизи, тобто без проведення експертизи заявки по суті. Така норма Закону привела до появи великої кількості патентів на КМ, які не відповідають критеріям патентоспроможності і є зловживанням патентним правом, яке отримало назву патентним тролінгом. Виходить, що Патентне відомство видає патент, який виглядає, як справжній, але, по суті, таким не є. Таким чином, в Україні набула широкого поширення практика отримання патентів на КМ на свідомо відомі технічні рішення, такі як різні види упаковок, ємності для напоїв, тари для перевезення і зберігання продуктів, предмети меблів, рекламні бігборди та планшети, флакони і пробки для лікарських препаратів і т.д.

Законодавча база для визнання патенту на КМ недійсним вже існує і застосовується в Україні. Так, згідно з ч. 2 ст. 33 Закону, з метою визнання патенту на КМ недійсним, будь-яка особа може подати в Укрпатенту клопотання про проведення експертизи запатентованої КМ на відповідність умовам патентоспроможності. На підставі такого клопотання Укрпатент проводить експертизу патентоспроможності заявленої корисної моделі, на підставі якої складається експертний висновок, яке надсилається особі, яка подала вказане клопотання.

На закінчення доповідач сказав, що анулювання подібного патенту виливається в окрему процедуру, яка вимагає звернення до суду і тільки за рішенням суду такий патент може бать анульований повністю або частково. Тому пора припиняти видачу патентів на КМ без проведення експертизи по суті, оскільки це підриває довіру до виданих патентів на КМ і дискредитує патентну систему України, як таку.

21032019 03Доповідь викликала великий інтерес у присутніх, в результаті чого почалася бурхлива дискусія, в якій прозвучали численні висловлювання і міркування як про недоліки, так і про переваги КМ, а також про доцільність їх патентування в Україні. В цілому, патентування корисних моделей було оцінено як розумна альтернатива патентування винаходів, при внесенні відповідних змін до патентного законодавства України.

В результаті обговорення присутні прийшли до висновку про необхідність розвивати такий напрямок охорони прав інтелектуальної власності, як патентування корисних моделей, так як патентування КМ забезпечує найбільш оперативне отримання прав на заявлені технічні рішення. До переваг корисних моделей відноситься і та обставина, що корисні моделі в Україні видаються на всі об'єкти патентування (тобто пристрої, способи, речовини, а також їх застосування за новим призначенням), також як і винаходи.