18022019 0118.02.2019 р. у відділі інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка відбувся тренінг для студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за темою "Патентування винаходів і корисних моделей в Україні». Ведучий тренінгу, патентний повірений України Стогній Є.С. (ТОВ «Компанія «Інвента»), розповів учасникам тренінгу про процес виявлення винаходу. Кожен винахід, великий або дрібний, перш, ніж здійснитися фактично, був створений в уяві винахідника. Тільки потім він був перенесений на папір і втілився в кресленні, макеті або "в металі". Леонардо да Вінчі створював свої винаходи в епоху Відродження. У його малюнках і кресленнях були зображені: підводний човен, танк, акваланг, кулемет, вертоліт, літак, парашут і багато іншого. Звичайно, за часів Леонардо не було технічних можливостей для здійснення цих проектів, але сам факт задуму цих об'єктів підтверджується збереженими архівами.

Виявлення винаходу, у сьогоднішньому трактуванні - це процес дослідження технічного рішення (задуму) винахідника, на відповідність критеріям для отримання патенту: новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності. Виявлення винаходу є процес логічного аналізу технічного рішення, створеного винахідником в результаті творчого «осяяння», з метою встановлення можливості його правової охорони щодо існуючого рівня техніки. Процес виявлення винаходу полягає в пошуку відмінностей запропонованого для патентування технічного рішення від раніше відомих рішень, які знайшли відображення в опублікованих джерелах інформації: патентах, науково-технічних публікаціях, монографіях, дисертаціях та інших інформаційних ресурсах, в тому числі в мережі Інтернет. Тому, для того щоб виявити винахід, необхідно спочатку провести патентний пошук, з метою пошуку аналогів і прототипу винаходу. Таким чином, виявлення винаходу є необхідною умовою при його патентування. Далі ведучий тренінгу продемонстрував процес виявлення винаходів на прикладі розробки нових канцтоварів. Він розглянув ряд послідовних удосконалень письмового приладдя: від олівця до кульковою ручці, і від олівця до фломастеру.

Потім ведучий зупинився на практиці проведення патентного пошуку та запропонував слухачам назвати теми, які їх цікавлять. По запитам, що надійшли, були знайдені класифікаційні індекси Міжнародної патентної класифікації та проведено патентний пошук.

Студенти I і II курсів навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», які брали участь у тренінгу, ознайомилися з фондами бібліотеки і отримали навички у виконанні пошуку патентної інформації.