06122018 01

06.12.2018 р. у відділі інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленко відбувся тренінг для студентів факультету підйомно-транспортного машинобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за темою "Патентування винаходів у галузі машинобудування". Майбутні фахівці взяли участь у тренінгу з метою ознайомлення з принципами охорони об'єктів інтелектуальної власності (далі - ІВ), зокрема винаходів, і отримання навичок роботи з патентною документацією, які є необхідними при патентуванні винаходів і корисних моделей.

"Навчитися подавати заявки на винаходи - це шлях до підвищення власного професійного рівня" так почав свій виступ ведучий тренінгу, патентний повірений Стогній Є. С. (ТОВ Компанія «Інвента»). В якості прикладу він навів висловлювання творця теорії відносності Альберта Ейнштейна, про те, що його робота в якості експерта у Федеральному Бюро патентування винаходів Швейцарії в період з 1902 по 1909 роки навчила його правильно висловлювати свої думки на папері.

Робота з патентною документацією, далі сказав доповідач, вчить не тільки вмінню знайти потрібну інформацію, але й вмінню аналізувати патентну ситуацію для вибору правильного шляху при виконанні будь-якої розробки. Як відомо, метою патентування є захист нової розробки на ринку товарів і послуг. Патентне право, яке поширюється на об'єкти ІВ, забезпечує монопольне право на  використання на території України, або будь-якої іншої країни за умови патентування в обраній країні. Патентне право носить заборонний характер, тобто надає своєму власникові право забороняти третім особам використання запатентованого винаходу або корисної моделі без його дозволу. І, відповідно, дозволяти їм використання зазначених об'єктів ІВ на договірних засадах.

Далі ведучий тренінгу розповів про принципи побудови Міжнародної патентної класифікації (далі - МПК) винаходів і показав на конкретних прикладах правила пошуку класифікаційного індексу МПК і відбору за ним патентних документів.

Практична частина тренінгу була спрямована на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з патентною інформацією на прикладі пошуку патентної документації у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленко. Слухачам було надано рекомендації щодо конкретних тем пошуку та надано практичну допомогу у визначенні індексів МПК за вказаними темами.

Далі доповідач зупинився на деяких відомих методах вирішення винахідницьких завдань.

Найважливішим елементом у вирішенні будь-якого завдання є її постановка. Чим більше часу ми витратимо на те, щоб правильно сформулювати, завдання, яке стоїть перед нами, тим ближче підійдемо до її вирішення. Прикладами некоректно сформульованих завдань є патентні заявки, подані в патентне відомство США: будильник, пускає струмінь води в обличчя сплячого; пелюшки для папуги; машинка для видавлювання ямочок на щоках. А також машинка для закочування губ, яку колись харківський винахідник приніс в наш офіс.

Тому перш за все слід правильно сформулювати завдання, а потім вже шукати шляхи їх вирішення.

Суть завдання визначається за допомогою питань. Вони допомагають поглянути на завдання з різних сторін. Наприклад, при пошуку відповіді на наступне питання: Чи завжди сонце сходить на сході? Корисно переформулювати питання таким чином: Чи скрізь сонце сходить на сході? В такій редакції набагато простіше знайти правильну відповідь на це каверзне питання.

Пошук нового формулювання завдання часто дозволяє знайти правильне рішення. Наприклад, у задачі про трьох мурахах, кожен з яких знаходиться в одній з вершин рівностороннього трикутника і думає, як Ілля Муромець, куди йому піти, щоб не зіткнутися з іншими мурашками, потрібно уявити собі не мурах, які стоять перед вибором шляху, а тих мурашок, які вибрали собі напрямок руху і крокують вздовж однієї з сторін трикутника. При такій постановці завдання її вирішити стає значно легше.

Також для вирішення винахідницької завдання можна використовувати прийом, що складається в зміні фазового стану речовини. Наприклад, щоб перейти через річку, не замочивши ніг, потрібно щоб вода замерзла і утворився лід.

У тренінгу взяли участь студенти ІІ та V курсів навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в кількості 12 чол.

Слухачам були надані рекомендації з конкретних тем пошуку і надана практична допомога у визначенні індексу МПК за обраними темами. Також їм були запропоновані практичні завдання для самостійного рішення.