Відповідно до Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», далі – Закон, винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Як зазначено у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002, винахід – це технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності, корисна модель – це нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

Ситуації щодо захисту прав на винаходи та корисні моделі дуже різноманітні та потреба в ньому може виникнути вже на етапі реєстрації заявки на отримання патенту на винахід чи корисну модель.

Заявник може оскаржити у судовому порядку як рішення Установи за заявкою, так і рішення Апеляційної палати.

Також слід звернути увагу, що фактично корисна модель від винаходу відрізняється тим, що при розгляді заявки на видачу патенту кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), тобто експертиза, що встановлює відповідність умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності), не проводиться.

З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

  1. невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону;
  2. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
  3. порушення вимог частини другої статті 37 Закону;
  4. видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Законом встановлено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Отже, за фактом виявлення порушення виключних майнових прав третіми особами, ми можемо підготувати претензію до порушника з вимогою припинити таке порушення. Направлення претензії є дієвим інструментом захисту прав, оскільки нерідко треті особи порушують права через необізнаність.

За умови відмови від припинення порушення ми можемо звернутися до суду з позовною заявою про захист виключних прав.

Разом з тим, слід мати на увазі, що Законом передбачені дії, які не визнаються порушенням прав.

Зокрема, будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Отже, ситуацій з приводу порушення та захисту прав на винаходи та корисні моделі може бути дуже багато та незважаючи на одні й ті ж фактичні обставини, кожна має свої особливості та нюанси, кожна є унікальною.

Пріоритетом для фахівців нашої компанії є повне занурення у вивчення деталей ситуації наших клієнтів для пошуку ефективної стратегії та реалізації захисту їх прав.

Ваші права порушуються?

Звертайтеся до нас.

 

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

6 + 5 =