У загальноприйнятому розумінні промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини, направлений на надання естетичного вигляду (декоративності) або ергономічності виробам масового виробництва.

Відповідно до Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 18.03.2002 № 198, далі – Правила, промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

За визначенням, яке міститься у Статті 2(1) Типового закону про промислові зразки Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), промисловим зразком вважається «будь-яка комбінація ліній або кольорів, або будь-яка об'ємна форма, незалежно від того, чи пов'язана вона з лініями або кольорами, за умови, що така комбінація або форма надає продуктові промислового або ремісничого виробництва особливого зовнішнього вигляду та може служити моделлю для виробництва такого продукту».

Як відомо, ефективність масового виробництва значною мірою зумовлена виробництвом саме ідентичних виробів, а для цього, щоб ці вироби знайшли збут, вони повинні не тільки відповідати своєму призначенню, але й задовольняти естетичні смаки потенційних покупців.

Задоволення смаку споживача вимагає великої майстерності та головна цінність дизайну виробів масового виробництва полягає в тому, що він сприяє продажу виробу: в дизайні будь-якого промислового виробу можна змінити якісь елементи, не змінюючи при цьому суті виробу, але роблячи його більш привабливим для потенційних покупців.

Ось чому естетичним якостям промислового обладнання та промислових виробів останнім часом приділяється все більше уваги, так як цей показник стає універсальним показником їх якості. А так як за своєю суттю промислові зразки призначені для використання в торгівлі, та перше, із чим стикається споживач, це візуальна характеристика виробу, фактор фінансової значущості промислових зразків як для виробників, так і для торгових фірм важко переоцінити. Цінність дизайну виробів масового виробництва, на відміну від творів мистецтва, саме і полягає у тому, що він сприяє продажу виробів.

Досить часто виробники продукції всі свої зусилля направляють на розробку дизайну власних виробів, на заходи їх просування на ринку через що й не встигають проявити належну ступінь обачності та заздалегідь потурбуватися про отримання правової охорони власному виробу.

За таких обставин недобросовісні треті особи можуть подати заявку на реєстрацію патенту на промисловий зразок, що вчасно не був зареєстрований дійсним правовласником, та потім висувати претензії щодо порушення начебто належних їм прав й подавати позовні заяви про припинення порушення прав.

У таких випадках особи, які дійсно розробили промисловий зразок, можуть висувати зустрічні позовні вимоги щодо визнання за ними права попереднього користувача.

Така можливість передбачена ст. 470 Цивільного кодексу України, відповідно до якої будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Окрім того, слід зазначити, що заявка на видачу патенту на промисловий зразок перевіряється лише на відповідність формальним вимогам статті 11 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» та Правилам.

Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Вказана обставина дає можливість недобросовісним третім особам зловживати правами.

Наприклад, коли вони подають заявку на реєстрацію патенту на промисловий зразок, суттєві ознаки якого давно відомі у світі та який не відповідає критерію новизни.

Як зазначено в Законі промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

  1. невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним Законом;
  2. наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;
  3. видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, у випадках недобросовісного патентування та пред’явлення необґрунтованих вимог до Вас, ми може подати зустрічну позовну заяву про визнання патенту недійним.

Дотримуватися принципу новизни зобов’язанні й особи, що дійсно розробили дизайн зовнішнього вигляду виробу, оскільки при несвоєчасному патентуванні, патент також може бути визнаний недійсним.

Отже, ситуації з приводу порушення та захисту прав на промислові зразки можуть бути різноманітними та незважаючи на одні й ті ж фактичні обставини, кожна має свої особливості та нюанси, кожна є унікальною.

Пріоритетом для фахівців нашої компанії є повне занурення у вивчення деталей ситуації наших клієнтів для пошуку ефективної стратегії та реалізації захисту їх прав.

Ваші права порушуються?

Звертайтеся до нас.

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

9 * 2 =