Виявлення корисної моделі - це процес дослідження технічного рішення, яке пропонує заявник, на його відповідність критеріям для отримання патенту: новизні, і промисловій придатності.

Виявлення корисної моделі полягає в пошуку відмінностей запропонованого для патентування в якості корисної моделі технічного рішення від раніше відомих технічних рішень, які знайшли відображення в джерелах популярності (патенти, науково-технічних публікаціях, монографіях, дисертаціях, і інших інформаційних повідомленнях, у тому числі Інтернет- ресурсах).

Для виявлення відмінностей в технічному рішенні, яке пропонує заявник, ми проводимо патентний пошук для знаходження аналогів запропонованої корисної моделі.

У процесі такого дослідження наші фахівці допоможуть правильно сформулювати мету (завдання), яку вирішує запропонована корисна модель, і технічний результат, що нею досягається.

Створення нових технічних рішень завжди знаходиться в нерозривному зв'язку з уже відомими технічними рішеннями, які передують корисній моделі, що заявляється.

Виявлення корисної моделі є процесом логічного аналізу технічного рішення, створеного заявником, з метою встановлення можливості його правової охорони щодо таких критеріїв як новизна і технічний результат.
Таким чином, процес виявлення корисної моделі характеризується наступними етапами:

  • постановка задачі,
  • пошук її вирішення,
  • оформлення прав на знайдене рішення, тобто патентування корисної моделі.

Наші фахівці допоможуть Вам визначитися з вибором об'єкта патентування в якості корисної моделі, а також знайдуть відмінні ознаки, які дають підставу для отримання патенту на корисну модель.

 


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

7 + 1 =