Відповідно до ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», далі - Закон, до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

  1. виключне право на використання твору;
  2. виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Зазначені права можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору третіми особами, дає право власнику дозволяти або забороняти, зокрема:

  • поширення, відтворення, виконання, демонстрацію та оприлюднення творів;
  • переклад, переробку, адаптацію, аранжування творів.

Розпорядження майновими правами на об'єкти АП, в т.ч. введення та використання їх в комерційному обороті, здійснюється на підставі угод (договорів), до яких, зокрема, відносяться:

  1. Ліцензія або ліцензійний договір на використання об'єкта АП.
  2. Договір створення об'єкта АП на замовлення (створення художнього або музичного твору, твори зодчества, сайту, графічного оформлення упаковки, і т.д.).
  3. Договір про відчуження (розпорядженні) об'єктом АП.

Кожна угода використовується для врегулювання певної угоди та, відповідно, має певні особливості. Наприклад, ліцензія на відміну від ліцензійного договору є по суті односторонньою угодою, за якою правовласник об'єкта АП надає іншій особі письмове повноваження (дозвіл) на використання об'єкта АП.

Угода укладається в письмовій формі, однак є винятки, наприклад, відповідно до п. 1 ст. 33 Закону усна форма договору допускається у випадках використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах і т. д.)

На законодавчому рівні встановлено істотні умови угод, які повинні бути узгоджені та зазначені в них, зокрема, вид ліцензії (виключна, невиключна чи одинична), територія та строк дії, способи використання об'єкта АП і звичайно ж розмір, порядок оплати, а також інші умови по розсуд сторін договору (дата настання певної події (наприклад, дата державної реєстрації угоди) для переходу майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності).

Державою передбачено процедуру реєстрації згаданих угод. Вона не є обов'язковою для сторін, її можна використовувати за бажанням, завдяки їй невизначене коло осіб сповіщається про реєстрацію факту розпорядження авторським правом (передачі прав, надання виключної або невиключною ліцензії).

До питання укладення угод необхідно підходити з особливою ретельністю, оскільки в разі виникнення суперечок, як між сторонами угоди, так і з третіми особами, тлумаченню підлягатимуть узгоджені сторонами умови: обсяг переданих прав, момент переходу прав і т.ін. При цьому відсутність в ньому будь-яких істотних умов може також послужити підставою для оскарження його дійсності в судовому порядку.

Державна реєстрація угод також має свої особливості, незнання яких може спричинити зайві клопоти.

Як кажуть: «Попереджений - значить озброєний». Звертаючись до фахівців, ви будете у всеозброєнні.

Компанія «Інвента» надає широкий спектр послуг від розробки пакету документів по розпорядженню майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності до захисту прав в досудовому та судовому порядку.

Звертайтеся, будемо раді вивільнити Ваш час для творчості і бізнесу.


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

6 - 3 =