Для реєстрації авторського права на літературний твір (книгу, статтю, брошуру, методику тощо) і отримання свідоцтва необхідно подати у Міністерство економічного розвитку України належним чином складену заявку. Подана заявка розглядається на відповідність встановленим вимогам, після чого приймається рішення про реєстрацію літературного твору і видачу свідоцтва, або робить запит про надання додаткових документів або пояснень стосовно наданої заявки. Середній термін розгляду заявки складає 1 місяць.

Загальна вартість реєстрації авторських прав в Україні, включаючи державні збори, становить для фізичних осіб - 1400,00 грн. При цьому зазначена вартість реєстрації не залежить від того: один у Вас літературний твір, або збірка творів.

Перелік документів, необхідних для подачі заявки на реєстрацію авторського права на літературний твір:

  1. Екземпляр твору в матеріальній формі (на паперовому або електронному носії).
  2. Відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце проживання, дата народження).
  3. Доручення патентним повіреним на представництво інтересів автора перед Міністерством економічного розвитку України.

Охорона авторського права поширюється тільки на форму об'єктів, але не на зміст. Тому якщо Ви написали літературний твір, в якому відобразили спосіб отримання альтернативної енергії, авторське право не забороняє третім особам його використовувати. Проте форму викладу такого способу авторське право захистить. По суті, авторське право захищає не ідею, а її матеріальне втілення.

Слід також зазначити, що при реєстрації авторських прав в Україні не проводиться попередня експертиза схожих творів, а лише закріплюється дата реєстрації.

Основним законодавчим актом України щодо авторського права і суміжних прав є Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 22.05.2003р.

Закон встановлює термін дії майнових прав протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, (винагорода за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці).

Відповідно до Закону, авторським правом захищаються як опубліковані твори, так і неопубліковані, завершені і незавершені. Тому для виникнення і здійснення авторського права не вимагається його реєстрація. Таким чином, кожен автор, створивши твір, автоматично набуває права власності на нього.

Але, не дивлячись на те, що зареєстровані та незареєстровані твори, відповідно до Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати охоронний документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору тощо.

Перелік документів для реєстрації авторських прав на літературні та художні твори у форматі PDF pdf


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать