Патентні повірені патентно-правової компанії "Інвента" візьмуть на себе роботу по складанню та підготовці всіх необхідних документів заявки на авторське свідоцтво.

Строк реєстрації авторських прав з моменту подання комплекту документів заявки складає 1 місяць та складає 1800 грн для авторів.

 

 

Авторське право в Україні

Основним законодавчим актом України щодо авторського права та суміжних прав є Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 22.05.2003 р.

Цей Закон визначає наступний перелік об'єктів авторського права:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці;
 • тексти перекладів;
 • інші твори.

Згідно з Законом охороняються як оприлюднені твори, так і не оприлюднені, завершені та незавершені. Авторське право на буд-який твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору. Отже, кожний автор, створивши твір, автоматично набуває прав власності на нього. Разом із тим в Україні, як і в інших державах передбачений механізм реєстрації прав автора.

Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.

До немайнових прав відносяться:

 • право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав відносяться:

 •  виключне право на використання твору;
 •  виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

З майнових прав випливає право автора забороняти їх відтворення, публічне виконання, переробку та ін. Крім того, саме на підставі майнових прав автор має можливість отримувати винагороду за використання свого твору.

Закон встановлює термін дії майнових прав автора протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). Немайнові права автора охороняються безстроково.

Вартість реєстрації авторських прав

Найменування послуги
Послуга компанії, грн.
1. Реєстрація авторського права на ім'я автора. 1800
2. Реєстрація авторського права на ім'я юридичної особи. 2800
3. Реєстрація договорів (створення, відчуження, використання) відносно авторських прав від фізичних осіб. 2800
4. Реєстрація договорів (створення, відчуження, використання) відносно авторських прав від юридичних осіб. 2800
5. Розробка проекту договорів (створення, відчуження, використання) відносно авторських прав в залежності від фактичних обставин справи. 2800
6. Розробка проекту ліцензійного договору про надання виключної або простої ліцензії щодо використання авторських прав в залежності від фактичних обставин справи. 2600

Як захистити авторські права

Хоча зареєстровані та незареєстровані твори, згідно Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати документ - свідоцтво, який підтверджує належність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору тощо.

Для реєстрації авторського права та отримання свідоцтва необхідно подати в  Державний департамент інтелектуальної власності належним чином складену заявку. Подана заявка розглядається на відповідність встановленим вимогам після цього приймається рішення про реєстрацію твору і видачу свідоцтва, чи про відмову в реєстрації. Звичайний строк розгляду заявки становить 1 місяць.

Окремо звертаємо Вашу увагу, що комп'ютерні програми охороняються Законом як літературні твори. Більш докладно про реєстрацію комп'ютерних програм Ви можете прочитати в статті "Яку форму правової охорони обрати для комп'ютерної програми?"

В Україні, як і в більшості країн світу існує механізм колективного управління майновими правами авторів, що передбачає збір платежів з осіб, які використовують твори авторів, акумулювання зібраних коштів та подальший їх розподіл між авторами. Такий механізм вже досить ефективно діє по відношенню до музичних творів та аудіо-візуальних творів. Більш докладно про це читайте в статті "Хто заплатить за музику?"

Щоб унеможливити отримання відмови реєстрації Вашого твору ми радимо Вам скористатися послугами наших кваліфікованих фахівців, які підготують і оформлять необхідні документи, що необхідні для  реєстрації ваших авторських прав.

Перелік документів, необхідних для подання заявки на реєстрацію авторського права

Для подання заявки на реєстрацію авторського права на твір вам необхідно надати такі документи:

 1. Примірник твору у матеріальному вигляді (наприклад: літературний твір - на паперовому або електронному носії; музичний твір - у вигляді нотного запису, відео- або звукозапис; фотографії, малюнки, карти, плани та ін. - на паперовому або електронному носії; комп'ютерні програми - у вигляді вихідного коду).
 2. Відомості про автора або авторів твору на українській мові (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання).
 3. Довіреність патентним повіреним на представництво інтересів заявника у відповідних установах.
 4. Договір про надання послуг нашою компанією заявникові.

 

Найменування Короткий опис
1. Перелік документів для реєстрації авторських прав на літературні та художні твори pdf  У додатку наведено перелік необхідних документів для реєстрації авторських прав на літературний та художній твір
2. Перелік документів для реєстрації авторських прав на музичний твір pdf У додатку наведено бланк та перелік для реєстрації авторських прав  на музичний твір
3. Перелік документів для реєстрації авторських прав на фотографії pdf Бланк та додаток для реєстрації авторських прав на фотографії
4. Перелік документів для реєстрації авторських прав на комп'ютерну програму pdf Бланк та додаток для реєстрації авторських прав на комп'ютерну програму
5. Перелік документів для реєстрації авторських прав на базу даних pdf Бланк та додаток для реєстрації авторських прав на бази даних

Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Галузі, в яких ми маємо досвід роботи:

Дуже важливо, щоб замовник і виконавець говорили один з одним на одній мові. І професіоналізм патентного повіреного безпосередньо залежить від знання і досвіду в різних областях патентування. Нижче представлені галузі, з якими фахівцям нашої компанії доводиться стикатися найчастіше:

 • IT-технології
 • Цифрові телекомунікації
 • Машинобудування
 • Промислові роботи та верстати з ЧПК
 • Засоби автоматизації
 • Органічна хімія
 • Біотехнологія
 • Переробка хімічної сировини
 • Лікарські препарати
 • Медицина та медична техніка
 • Електричні машини і апарати
 • Енергетика, альтернативні джерела енергії
 • Вимірювальна техніка
 • Будівництво
 • Переробка та утилізація відходів
 • Сільськогосподарське обладнання
 • Переробка сільськогосподарської продукції
 • Продукти харчування, у тому числі дитячі і дієтичні
 • Одяг та взуття
 • Косметика та парфумерія
 • Авіабудування
 • Альтернативні джерела енергії
 • Побутова хімія (миючі засоби)
 • Вітроенергетика
 • Водопостачання
 • Випічка і хлібопечення
 • Виплавка металу
 • Двигуни об'ємного розширення
 • Видобуток рідкоземельних металів
 • Залізничні машини і механізми
 • вимірювальна техніка
 • Коксохімічне виробництво
 • Медтехніка
 • Насоси і компресори
 • Збагачення руд
 • Устаткування для птахівництва та кролівництва
 • Очищення стічних вод
 • Переробка вуглеводнів
 • Отримання порошкоподібних харчових продуктів
 • Предмети для відпочинку та туризму
 • Приладобудування
 • Прилади СВЧ-діапазону
 • Продукти харчування
 • Виробництво алкогольних і безалкогольних напоїв
 • Виробництво біопалива
 • Виробництво дитячого і дієтичного харчування
 • Виробництво жирів і рослинних олій
 • Виробництво кондитерських виробів
 • Виробництво косметики та парфумерії
 • Виробництво одягу та взуття
 • Промислові роботи і верстати з ЧПУ
 • Спортивне рибальство
 • Спортивні тренажери
 • Засоби автоматизації
 • Засоби навігації та радіолокації
 • Засоби пожежогасіння
 • Будівельне обладнання
 • Будівельні матеріали
 • Будівельні машини та механізми
 • Будівництво будівель та споруд
 • Будівництво і ремонт залізничних колій
 • Сушка, упаковка, зберігання овочів і фруктів
 • Устаткування котельне обладнання
 • Влаштування дренажних систем
 • Утилізація твердих побутових відходів
 • Екологічна очищення територій і атмосфери
 • Електричні машини і апарати
 • Електродвигуни
 • Електротехнічне обладнання

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

10 - 1 =