Для запобігання порушення прав заявників відповідно до ст. 398 Митного кодексу України (далі - МКУ) та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 282) (далі за текстом - Порядок), до Державної митної служби України подається заява про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відносно реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності (далі – об’єкт ПІВ) у митному реєстрі.

Строк реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі визначається з урахуванням строку, зазначеного у заяві про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі, але такий строк не може перевищувати 1 року з дня реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі. Згідно форми заяви строк реєстрації передбачений: 6 місяців, 1 рік та довільне число місяців.

Відповідно вимог Порядку заява про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі - заява про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі, яка подається за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, з метою продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі. Заявник - правовласник, який самостійно або через уповноваженого ним представника у встановленому порядку подає заяву про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі або про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі.

Реєстрація об'єктів ПІВ у митному реєстрі та ведення митного реєстру передбачає: продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі та передбачено розділом ІІ Порядку.

Законодавчо передбачено, що строк реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі може бути продовжений на підставі заяви про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі. Така заява подається заявником та має бути зареєстрована у порядку, передбаченому пунктом 4 або пунктом 6 цього розділу, не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку реєстрації такого об'єкта ПІВ у митному реєстрі.

Саме важливо подати відповідну заяву не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку реєстрації такого об'єкта ПІВ у митному реєстрі. У разі якщо заяву про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі зареєстровано пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку реєстрації такого об'єкта ПІВ у митному реєстрі, СП Держмитслужби відмовляє у її розгляді, про що повідомляє письмово (паперовим або електронним документом) заявника у строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання такої заяви.

Строк реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі продовжується на строк, зазначений у заяві про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі, але не більше ніж 1 рік, та обчислюється з 00:00 дня, наступного за днем закінчення строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі.

За результатами розгляду заяви про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі у строк не більше 30 робочих днів з дня реєстрації такої заяви: здійснюється продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі або надається відмова у продовженні строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі.

Звертаємо увагу, що відмова у продовженні строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі надається у разі:

  • відсутності у заявника правових підстав для подання заяви про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі та/або необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов'язаних із захистом майнових прав на об'єкт ПІВ;

  • наявності щодо цього об'єкта ПІВ невідшкодованих витрат, пов'язаних із зберіганням товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 4011 Кодексу.

У разі якщо під час розгляду заяви про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі СП Держмитслужби виявлено підстави для виключення об'єкта ПІВ з митного реєстру, передбачені пунктом 44 цього розділу, такий об'єкт ПІВ виключається з митного реєстру.

Про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі СП Держмитслужби не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника листом у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв'язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Об'єкт ПІВ виключається з митного реєстру: у разі виявлення недостовірної та/або неповної інформації та/або невідповідності інформації, що була внесена до митного реєстру на підставі інформації та/або документів, наданих заявником у заяві про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документах, у тому числі інформації та/або документів, наданих у відповідь на запит СП Держмитслужби, а також наданих шляхом внесення змін та/або доповнень до інформації щодо зареєстрованого об'єкта ПІВ та/або заяви про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі.

Про відмову у продовженні строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі або виключення об'єкта ПІВ з митного реєстру СП Держмитслужби повідомляє письмово (паперовим або електронним документом) заявника із вмотивованим обґрунтуванням причин такої відмови або виключення.

Звертаємо увагу, що заява про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі має певні законодавчі формальності: заповнюються українською мовою, не допускаються виправлення, підчищення або закреслення та багато іншого. Тож при подачі відповідної заява про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі слід звертатися до фахівців у галузі права або спеціалістів у сфері інтелектуальної власності.

Спеціалісти нашої компанії допоможуть фахово сформувати заяву та подати до компетентного органу у передбачені законодавством строки. Крім того у разі відмови у продовженні строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі адвокати компанії якісно оскаржать відповідні рішення у судовому порядку. Радимо Вам звернутись до спеціалістів нашої компанії.


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

7 * 5 =