Для бистрого вирішення спору у рамках здійснення зовнішньоекономічної діяльності передбачене недержавне вирішення спору за допомогою Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС).

Діяльність МКАС регулюється Нью-Йоркською Конвенцією про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень1958 року, учасниками якої є більш ніж 140 країн; Європейською (Женевською) Конвенцію про міжнародний комерційний арбітраж 1961 року, яка об’єднує 30 країн; Міжамериканською (Панамською) конвенцією про міжнародний комерційний арбітраж 1975 року, учасниками якої є 20 американських держав та Аманською конвенцію арабських держав про комерційний арбітраж 1987 року, підписану арабськими країнами.

Положення вищезазначених міжнародно-правових актів полягли в основу правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу в національному законодавстві ряду країн для забезпечення однакового підходу до міжнародної торгівлі.

 

Правовий статус МКАС при Торгово-промисловій палаті України, тобто його правосуб'єктність, організація діяльності, компетенція, встановлений:

МКАС, згідно з Положенням, є самостійною постійно діючою арбітражною установою, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Функціонування арбітражу, як і інших альтернативних способів вирішення спорів в Україні, ґрунтується, насамперед, на конституційному положенні про те, що кожен має право захищати свої права свободи від порушень і протиправних посягань будь-яким не забороненим законом способом (стаття 55 Конституції України). Одним з таких загальноприйнятих способів вирішення цивільно-правових спорів є звернення до арбітражу - інституційного або утвореного сторонами для вирішення конкретного спору (ad hoc).

МКАС приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції:

1) за угодою сторін, спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зав’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї з сторін спору знаходиться за кордоном, а також: спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а також їх спори з іншими суб'єктами права України;

2) зовнішньоекономічні відносини, спори по яким можуть бути передані на вирішення МКАС, які стосуються, зокрема, відносин купівлі-продажу (поставки) товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами та /або послугами, перевезення вантажів і пасажирів, торгового представництва і посередництва, оренди (лізингу), науково-технічного обміну, обміну іншими результатами творчої діяльності, споруди промислових та інших об'єктів, ліцензійних операцій, інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного підприємництва та інших форм промислової та підприємницької кооперації;

3) спори, віднесені до юрисдикції МКАС в силу міжнародних договорів України.

Розгляд у МКАС відбувається за наявності письмової угоди між сторонами про передачу йому всіх або певних спорів, які виникають або можуть виникнути між сторонами у зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди.

Порядок звернення до МКАС та розгляду справ визначається Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, а розмір арбітражного збору, який справляється у прийнятій до розгляду справі - Положенням про арбітражні збори і витрати (додаток до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України).

Організаційно МКАС при ТПП України складається з арбітрів, Президії МКАС, Голови та його заступників, а також секретаріату. Розгляд справ здійснюється арбітрами, які обираються або призначаються із Рекомендаційного списку арбітрів, затвердженого Президією Торгово-промислової палати України.

Рішення МКАС є остаточними та обов'язковими для сторін і при відмові від їх добровільного виконання приводяться до виконання в примусовому порядку.

Функціонуючи при Торгово-промисловій палаті України, МКАС залишається незалежним і самостійним арбітражним інститутом. Палата не є вищим органом і не має адміністративних повноважень по відношенню до МКАС. Закон забороняє втручання в діяльність МКАС і зобов'язує Торгово-промислову палату України виконувати функції зі сприяння МКАС в реалізації останнім свого основного завдання - вирішення зовнішньоекономічних спорів. У п. 1 Положення про МКАС при ТПП України закріплений вичерпний перелік таких її функцій: затвердження Регламенту МКАС, порядку обчислення арбітражного збору, ставок гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяння його діяльності.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про третейські суди» дія цього закону не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж, отже, до організації та діяльності МКАС цей Закон не застосовується.

МКАС входить до числа найбільш крупних і авторитетних арбітражних центрів, який визнаний як вітчизняними, так і зарубіжними підприємцями, здійснює тісну співпрацю з багатьма постійно діючими арбітражними установами та є членом Міжнародної федерації комерційних арбітражних інститутів (МФКАІ) і Європейської арбітражної групи при Міжнародній торговій палаті в Парижі.

 Таким чином єдиний спосіб захистити свої інтереси в спорі з недобросовісним нерезидентом і уникнути фінансових санкцій з боку держави - це звернення з позовом до Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України.

 

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

7 + 2 =