Торговельна марка, бренд, торговий знак все це індивідуальне визначення товарів і послуг або позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Як відомо, торговельна марка є основною візитівкою компанії, основним елементом, що вирізняє та індивідуалізує на ринку як саму компанію, так і товари і послуги, які вона пропонує споживачам. Торговельні марки є допоміжним інструментом реклами, спрямованим на привернення уваги споживачів, асоціювання та пізнаваність товарів та послуг у майбутньому, а також є частиною бренду, іміджу, репутації. Використання та захист торговельної марки є важливими кроками у діяльності будь-якої компанії.

На сьогоднішній день, в торгівлі та послугах не рідкісні випадки незаконного та недобросовісного використання торговельних марок, особливо на просторах та мережі Інтернету, наприклад, в назві сайту, його матеріалах, соціальних мережах, доменних іменах, рекламі. Відомі бренди використовуються для торгівлі підробками, репліками, продажу контрабанди, послугах під відомими назвами або псевдо посередництво, як офіційних представників. Ключовим результатом використання незареєстрованої торговельної марки для рекламування може стати зменшення обсягів замовлення, продажу, збуту продукції та послуг, а у випадку коли недобросовісним конкурентом будуть надаватися неякісні послуги та реалізовуватись товар, то негативним результатом стає знецінення й втрата репутації та іміджу компанії, правовласника ка торгової марки. У разі успішності та популярності певного перспективного бізнесу, незареєстрована торговельна марка може стати легкою здобиччю для недобросовісних конкурентів.

Згідно статистики, кожний рік в Україні реєструється більш 10 000 торговельних марок. Користувачами з України у різних доменних зонах утворюються до 100 000 доменних імен. Зрозуміло, що конкуренція на ринку товарів та послуг, на сьогоднішній день, є неймовірно високою, а показники і тенденції розвитку підвищують рівень недотримання авторських прав щодо торговельних марок.

Судові справи по захисту прав власності на торговельну марку в мережі Інтернет відрізняються від класичних. Необхідно, щоб правовласник марки отримав відповідний кваліфікований висновок експертів, а також мав уявлення про тонкощі і специфіку сервісів та інших інструментів у всесвітній мережі. Якщо порушення численні, то для виявлення всіх потрібен спеціальний моніторинг та аналіз фахівцями у галузі патентної діяльності та юриспруденції. Реалізація захисту об'єктів прав інтелектуальної власності може бути здійснена через повідомлення інформаційного посередника або шляхом пред'явлення претензій порушнику, або безпосереднє звернення до суду за захистом права та компетентних правоохоронних органів.

Основними підставами звернення до суду можуть бути: порушення охоронюваного законом інтересу відносно реєстрації чи використання торговельної марки), невизнання належного позивачеві права інтелектуальної власності, заподіяння шкоди та інше.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» «будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 зазначеного закону.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

 • право на використання торговельної марки;

 • виключне право дозволяти використання торговельної марки;

 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Основними видами порушень прав на торговельні марки можна відзначити:

 • використання торговельної марки або схожих із нею позначень у діловій документації, рекламі та в мережі Інтернет;

 • використання торговельної марки та/або схожих із нею позначень на товарі, його упаковці, вивісці, етикетці;

 • імітації добре відомої торговельної марки шляхом її застосування на споріднених товарах;

 • використання добре відомої торговельної марки або схожих із нею позначень для неспоріднених товарів;

 • використання торговельної марки або схожих із нею позначень у доменних іменах;

 • виготовлення, зберігання, транспортування, продаж, експорт та імпорт продукції з використанням торговельної марки чи схожих із нею позначень;

 • подання заявок на реєстрацію чужої торговельної марки чи схожих із нею означень у якості власної торговельної марки;

 • подання заявок на реєстрацію власних промислових зразків, які відтворюють зареєстровані торговельні марки чи є схожими із ними настільки, що їх можна сплутати;

 • подання заяв на реєстрацію власних об’єктів авторського права, які відтворюють зареєстровані торговельні марки чи є схожими із ними настільки, що їх можна сплутати;

 • надання послуг з використання схожих позначень з раніше зареєстрованою торговельною маркою для таких же самих або споріднених із ними товарів і послуг.

Способи захисту:

 • позасудовий (претензійний);

 • судовий розгляд;

 • адміністративна процедура: Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент);

 • адміністративна процедура: Антимонопольний комітет України щодо вчинення дій недобросовісної конкуренції,

 • звернення до правоохоронних органів.

Згідно статті 15 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» щодо можливості оскарження рішення НОІВ за заявкою заявником та особою, яка подала заперечення, не лише у судовому порядку, але і до Апеляційної палати, надаючи зацікавленим особам право вибору.

Для розгляду справ, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, в Україні іде процес створений спеціального суду - Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який як суд першої інстанції за правилами господарського судочинства, буде розглядати справи щодо: прав інтелектуальної власності, у тому числі щодо права попереднього користування; реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності; визнання торгової марки добре відомою; укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; захисту від недобросовісної конкуренції: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження відповідних рішень Антимонопольного комітету України.

Одна, до створення відповідного суду , справи про порушення інтелектуальної власності розглядаються господарськими судами стосовно спору між суб’єктами господарської діяльності та загальними судами, якщо одна сторона – фізична особа. Слід відзначити, що позови, які виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі інтернет, пред’являються за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності у місті Київ.

Порядок встановлення факту порушення (доказування):

 • фіксація веб-сторінки шляхом отримання інформації про реєстранта доменного імені, а також інтернет-замовлення (з отриманням підтверджуючих документів) шляхом скриншоту, відео-, аудіозапису процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайту;

 • запис зафіксованих даних на електронний чи інший носій (з зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено);

 • отримання довідок від провайдерів і мережевих пошукових служб;

 • отримання документарного підтвердження про власника доменного імені від реєстратора чи хостинг-провайдера;

 • отримання довідок або інформаційних відомостей від власників Інтернет-магазинів;

 • отримання касових чеків, квитанцій, накладних, інших документів, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання;

 • отримання митних декларацій та інших митних документів;

 • отримання рекламної продукції.

Докази про порушення мають подаватися позивачем/заявником разом із позовною заявою/скаргою.

Співробітники патентно-правової компанії ТОВ «Компанія« Інвента »допоможуть Вам не тільки розробити правильну стратегію захисту в подібних суперечках, але і представити Ваші інтереси в судовому та адміністративному процесах, а також надати кваліфіковану консультацію по супутнім питань. Крім цього:

 • встановити можливого порушника прав на торговельні марки;

 • провести інтернет моніторинг можливих порушень прав інтелектуальної власності;

 • представити Ваші інтереси в суперечках в різних органах і установах;

 • підготувати мотивоване звернення з супутніми документами до Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності;

 • провести відповідну претензійну роботу і підготувати обґрунтовану позовну заяву.

 

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

9 - 1 =