Багато існує позицій та тверджень, що основною способом захисту прав на торговельну марку є саме судова процедура. Однак, хочемо звернути Вашу увагу, що захистити права на торговельну марку можна не лише у суді. Останнім часом, більш дієвим, швидким та ефективним юридичним засобом захисту прав на торговельну марку є подання заперечень проти надання правової охорони торговельним маркам, які тільки подані на реєстрацію.

Порядок подання заперечення проти реєстрації спірної торговельної марки визначено законодавчо та дозволяє зацікавленим особам протидіяти її реєстрації на етапі проведення експертизи такої заявки. Тобто вирішувати проблему на початку її виникнення.

Законодавчо передбачено, що будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені (електронному державному реєстрі торговельних марок України) відомостей про заявку або поширення міжнародної реєстрації торговельної марки на Україну може подати до Укрпатенту (Національний Орган Інтелектуальної Власності) мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного позначення умовам надання правової охорони, встановленим діючим Законом.

Заперечення проти заявки на торговельну марку слід сприймати як можливість не допустити реєстрацію спірної торговельної марки та уникнути судового спору, що є більш складним і затратним способом вирішення конфлікту прав на торговельну марку.

На даний час значно розширені права учасників даного процесу та більш чітко визначено процедуру розгляду заперечень, а саме:

 • строки для подання заперечень стали обмеженими та становлять три місяці з дати публікації відомостей про заявку у відповідному державному реєстрі;
 • встановлено новий порядок визначення строку, що дає можливість встановити точну дату, до якої може бути подане відповідне заперечення;
 • встановлені різноманітні механізми здійснення моніторингу та виявлення наявності спірних позначень;
 • можливість оскаржити кінцеве рішення експертизи Укрпатенту за участю зацікавленої особи, що було винесене незважаючи на подане нею заперечення;
 • встановлено порядок комунікації особи, яка подала заперечення, та заявника щодо оскарженої заявки за участі Апеляційної палати НОІВ, тобто право оскаржити спірне рішення в Апеляційній палаті;
 • визначено право заявника, позначення якого є спірним, отримати копію поданого заперечення і подати до Апеляційної палати свою обґрунтовану відповідь;
 • визначено право участі у засіданнях Апеляційної палати як опонента, так і заявника за оскарженою заявкою на торговельну марку, з відповідними правами та обов’язками.

Вимоги до складання і подання заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Заперечення подається разом з його копією та документом про сплату відповідного збору. Після його отримання НОІВ надсилає копію заперечення заявнику за спірною заявкою. В свою чергу заявник вправі письмово повідомити НОІВ про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він має змогу спростувати таке заперечення і залишити заявку без змін, чи внести до заявки зміни, або ж  відкликати її. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати відправлення НОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом до Міжнародного бюро ВОІВ.

У подальшому особа, яка подала заперечення проти заявки на торговельну марку, може оскаржити рішення Укпатенту про реєстрацію торговельної марки до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії такого рішення. Тобто, звертатися до Апеляційної палати може не тільки заявник, але й зацікавлена особа. Оскарження рішення до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення та сплати відповідного державного збору. Одержання Апеляційною палатою такого заперечення та сплата державного збору є підставою для зупинення діловодства за спірною заявкою до затвердження остаточного рішення палати. Повідомлення про подання заперечення та його копія невідкладно надсилаються заявнику торговельної марки, якому надається право подати до Апеляційної палати обґрунтовану відповідь на нього. Остаточне рішення Апеляційної палати, яке прийняте за результатами розгляду заперечення, надсилається заявнику та особі, яка подала таке заперечення. Подібне рішення може бути оскаржено ними у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання.

Серед переваг подання заперечення як способу захисту прав на торговельну марку є:

 • економічна доцільність (вартість подання заперечення значно нижче бюджету відповідного судового процесу);
 • простота подання (відсутність формалізму, простота сплати збору та формування і подання доказів, загальна форма довіреності, що не потребує);
 • ефективність (наявність обґрунтованих експертних підстав);
 • особиста участь або учать повноважного представника у захисті прав у НОІВ;
 • швидкість подання заперечення (на відміну від позовної заяви);
 • реагування на наявність порушених прав на етапі початку проведення формальної експертизи НОІВ.

Як було зазначено, за подання заперечення сплачується збір. Строки та механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на торговельні марки, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

Підготовку мотивованого заперечення проти реєстрації спірної торговельної марки радимо довірити кваліфікованим фахівцям у галузі права та патентним повіреним. Спеціалісти нашої компанії мають позитивний багаторічний досвід у захисті прав на торговельну марку шляхом подання заперечення проти реєстрації спірного позначення. Також ми допомагаємо своєчасно виявляти спірні позначення та вживати негайних дієвих заходів щодо захисту прав наших Клієнтів.


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

8 + 1 =