Кожна юридична або фізична особа, яка є резидентом України або тимчасово проживає в Україні, може здійснити крім національного ще й закордонне патентування свого винаходу, з метою отримання патентів в інших країнах світу.

Це можна зробити наступним чином:

- шляхом подачі української заявки в Укрпатент і, отримавши пріоритет України, отримати патент за кордоном, подавши заявку в обрану країну протягом одного року від дати подання української заявки;

- подавши українську заявку в Укрпатент і, отримавши пріоритет України, протягом одного року з моменту подачі української заявки подати міжнародну заявку РСТ в рамках Договору про патентну кооперацію (Договір РСТ), а потім на її основі отримати патент за кордоном. Отримання патенту за кордоном здійснюється шляхом переказу міжнародної заявки РСТ в обрану країну на, так звану національну фазу, шляхом подачі в ній національної заявки протягом 30 або 31 місяці від дати подання української заявки;

- шляхом подачі міжнародної заявки PCT безпосередньо в ВОІВ (Женева, Швейцарія) і на її основі отримати патент за кордоном, подавши заявку в обрану країну протягом 30 або 31 місяці від дати подання міжнародної заявки.

Подача міжнародної заявки РСТ має таке ж значення, як і подача національних заявок в усіх країнах-учасницях Договору про патентну кооперацію, що охоплює 152 країни світу. Договір РСТ дозволяє просити патентну охорону на винахід (корисну модель) одночасно в кожній із зазначених країн шляхом подачі однієї міжнародної патентної заявки замість подачі кількох окремих національних заявок в кожній країні.

Провадження по міжнародним заявкам складається з двох фаз: міжнародної та національної фази. В ході міжнародної фази здійснюється:

- подача міжнародної заявки, яка подається на одній мові: українською, російською або англійською до Відомства-одержувача, яким для українських заявників є Укрпатент (м. Київ) або в ВОІВ (Женева). При цьому сплачується необхідний набір зборів та мит, про які буде сказано нижче;

- міжнародний пошук, який здійснюється Міжнародним пошуковим органом (МПО), при цьому заявники-резиденти України можуть самостійно вибрати один з наступних МПО для проведення міжнародного пошуку:

- Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент),

- Європейське патентне відомство (ЄПВ),

- Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент).

Результати міжнародного пошуку повідомляються Заявнику, а також МПО дає висновок про патентоспроможність заявленого технічного рішення;

- міжнародна публікація, в результаті якої зміст заявки і результати пошуку стають доступними для третіх осіб, і яка здійснюється через 18 місяців від дати пріоритету;

- міжнародна експертиза, яку здійснює Орган міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) і яка виконується за бажанням Заявника. Міжнародна попередня експертиза здійснюється, як правило, в тих випадках, коли Заявник на підставі міжнародного пошуку вносив зміни в матеріали заявки.

 

На цьому міжнародна фаза закінчується і настає національна фаза, в ході якої здійснюється розгляд матеріалів заявки в тих національних патентних відомствах, в яких Заявник бажає отримати патент на свій винахід.

Слід врахувати, що міжнародна заявка PCT не є охоронним документом і не підміняє національні патенти. Однак Договір РСТ полегшує придбання патентних прав і спрощує процедуру подачі заявок в національні патентні відомства різних країн на основі єдиної міжнародної заявки PCT. Ця заявка дає можливість продовжити пріоритет до закінчення 30-31 місяці від дати подання пріоритетної заявки і скоротити витрати на патентування за кордоном на національній фазі.

У тому випадку, коли Заявник має намір отримати охорону свого винаходу за заявкою РСТ в трьох і більше європейських країнах, доцільно обрати не перехід на національну фазу патентування в кожній з обраних країн, а пройти єдину процедуру отримання патенту ЄПВ, а потім провести процедуру його визнання (валідації) в обраних країнах. Це дозволить спростити процедуру патентування в обраних країнах і скоротити витрати на патентування.

Для подачі заявки в Європейське патентне відомство і для переходу на європейську фазу патентування необхідно в термін до спливу 31 місяці від дати пріоритету заявки РСТ виконати наступні дії:

- подати в Європейське патентне відомство (ЄПВ) заяву на вступ до європейської фазу з заявки РСТ;

- здійснити переклад заявки РСТ на одну з робочих мов Європейського патентного відомства (англійська, німецька або французька). Вибрана мова далі буде мовою діловодства за заявкою;

- надати переклад поданих Заявником змін в матеріали заявки РСТ, в разі, якщо зміни в матеріали заявки РСТ були внесені Заявником після її публікації.

Наша компанія є лідером серед українських фірм, що займаються охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, за кількістю поданих міжнародних заявок на винаходи за процедурою PCT для заявників-резидентів України. У 2017 році нами, як представниками заявників-резидентів, було подано 11 (одинадцять) міжнародних заявок РСТ, що склало близько 9% від загальної кількості заявок РСТ, поданих українськими заявниками в Укрпатент, як Відомство-одержувач, в яке за рік подано 131 заявка РСТ.

Оплата при подачі міжнародної заявки PCT проводиться в 3 етапи: спочатку - при подачі заявки, потім (при необхідності) - при проведенні попередньої міжнародної експертизи, і, нарешті, - при переході на національну фазу, в разі позитивних результатів, отриманих від МПО і ОМПЕ .

На першому етапі Вам необхідно внести авансовий платіж, щоб сплатити офіційні збори і мита Відомству-одержувачу (Укрпатент) і WIPO, а також оплатити наші витрати за подачу і переклад заявки на українську, російську або англійську мову, в залежності від обраного Вами Міжнародного пошукового органу (див. вище). Сума цього платежу може скласти від 900 USD до 2500 USD в залежності від того, хто є заявником (фізична або юридична особа), обраного МПО і обсягу необхідного перекладу тексту заявки на робочу мову відповідного Міжнародного пошукового органу. Після отримання від Вас матеріалів заявки і вибору Міжнародного пошукового органу ця сума буде уточнена.

На другому етапі сума сплати за проведення міжнародної попередньої експертизи може скласти від 300 USD до 650 USD, в залежності від того в якому Органі міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) вона буде проводитися.

На третьому етапі, при переході на національну фазу, сума буде визначена на підставі витрат на патентування в обраних країнах і може бути встановлена ​​тільки після зробленого Вами вибору країн патентування.

Ми допоможемо Вам здійснити подачу міжнародної заявки РСТ з подальшим патентуванням в обраних країнах, яке буде далі здійснюватися за участю зарубіжних патентних повірених.

На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

8 + 5 =