Для переходу на національну фазу в Україні з міжнародної заявки РСТ необхідно не пізніше 31 місяця від дати пріоритету заявки РСТ виконати наступні дії:

 • призначити українського патентного повіреного представником Заявника перед Патентним відомством України;
 • подати в Патентне відомство України наступні документи:
  • 1) заяву про подання заявки на винахід (корисну модель) із зазначенням на пріоритет міжнародної заявки РСТ, що свідчить про перехід на національну фазу;
  • 2) переклад міжнародної заявки РСТ на українську мову;
  • 3) якщо Заявник вносив зміни в матеріали міжнародної заявки РСТ після її подання, то додатково переклад змінених матеріалів на українську мову.
 • сплатити встановлене мито за подання заявки.

Після надходження зазначених матеріалів в Патентне відомство України проводиться формальна експертиза заявки, а у разі, якщо подано відповідне клопотання, то і кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) поданої заявки. Проведення зазначених експертиз здійснюється в повній відповідності з правилами проведення експертизи заявок України, які подані національними заявниками.

Міжнародна заявка РСТ може бути подана в Україні в якості національної заявки як на винахід, так і на корисну модель, для отримання патенту України на винахід чи патенту України на корисну модель, відповідно.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років з дати подання міжнародної заявки, строк дії патенту України на корисну модель становить 10 років від дати подання міжнародної заявки.

У середньому процедура розгляду міжнародної заявки Патентним відомством України становить 18 місяців від дати подання заявки в Патентне відомство. Також в Україні передбачена процедура прискореного перекладу заявки РСТ на національну фазу за умови оплати додаткових патентних мит.

Для перекладу міжнародної заявки РСТ на національну фазу в Україні Заявник повинен надати нам:

 • номер міжнародної заявки РСТ;
 • текст міжнародної заявки РСТ англійською, німецькою або французькою мовою, якщо заявка РСТ опублікована на іншій мові;
 • зміни в описі і формулі міжнародної заявки (за їх наявності), англійською, німецькою або французькою мовою, які Заявник просить врахувати при розгляді заявки в Україні;
 • відомості про Заявника, якщо вони (для подачі заявки в Україні) відрізняються від тих, які вказані в міжнародній заявці РСТ;
 • відомості про обраний Заявником вигляд охорони (винахід або корисна модель), який слід вказати при переході міжнародної заявки на національну фазу в Україні.

На підставі отриманих даних нами будуть підготовлені:

 • кошторис витрат, пов'язаний з отриманням патенту України, який буде включати: вартість перекладу міжнародної заявки РСТ на українську мову, величину державних мит і гонорар патентного повіреного;
 • довіреність на представництво інтересів заявника перед Патентним відомством України.

Процес розгляду Патентним відомством України заявки на винахід включає в себе наступні стадії:

 • подання заявки на винахід в Патентне відомство України;
 • проведення формальної експертизи за заявкою на винахід;
 • публікацію заявки в бюлетені винаходів України;
 • подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) протягом 3 років від дати подання міжнародної заявки;
 • проведення експертизи по суті заявки на винахід. За результатами проведення експертизи заявки по суті Патентним відомством України виноситься рішення про видачу патенту або про попередню відмову у його видачі;
 • у разі видачі патенту здійснюється публікація патенту на винахід України;
 • після видачі патенту на винахід настає стадія підтримання його чинності протягом усього строку, визначеного законодавством України.

Українським законодавством допускається перетворення заявки на винахід у заявку на корисну модель. Це перетворення можна здійснити або до отримання остаточного рішення про відмову у видачі патенту на винахід або до отримання рішення в реєстрації патенту України на винахід.

Процес розгляду заявки на корисну модель в Патентному відомстві України складається з наступних етапів:

 • подання заявки на корисну модель у Патентне відомство;
 • проведення формальної експертизи за заявкою на корисну модель;
 • у разі видачі патенту здійснюється публікація патенту на корисну модель України;
 • після видачі патенту на корисну модель настає стадія підтримання його чинності протягом строку, визначеного законодавством України, який складає 10 років.

УВАГА! В Україні передбачена пільга по величині патентних мит для винахідників-фізичних осіб, які зазначені як автори і заявники в заявці на винахід або в заявці на корисну модель.

Вартість подачі і розгляду одержання патенту України на винахід (корисну модель), у результаті перекладу на національну фазу міжнародної заявки РСТ, наведена у наступній таблиці:

 

Таблица

Найменування послуги

Державний збір, в доларах США

Послуга компанії, у доларах США

якщо заявником є винахідник

якщо заявником є юридична особа

1. Подання заявки:

-якщо формула винаходу містить не більше 3 пунктів

- додатково за кожен пункт формули понад три

 

2.00

 

1.00

 

40.00

 

4.00

 

500.00

 

-

2. Подання клопотання про витребування конвенційного пріоритету

1.00

5.00

40.00

3.Подання клопотання про прискорений розгляд заявки Патентним відомством України

200.00

200.00

60.00

4.Подання клопотання про внесення виправлень у матеріали заявки:

- за внесення кожного додаткового пункту формули

- за внесення кожного додаткового незалежного пункту формули

 

2.00

1.00

 

8.00

 

40.00

4.00

 

150.00

 

120.00

 

 

 

5. Подання клопотання про внесення до матеріалів заявки наступних змін:

- свого імені (найменування)

- своєї адреси

- адреси представника

- передача прав за заявкою на ім'я іншого заявника

 

 

1.00

 

1.00

1.00

30.00

 

 

5.00

 

5.00

5.00

30.00

 

 

40.00

 

40.00

40.00

90.00

6. Подача клопотання про прискорення публікацію заявки на винахід

1.00

15.00

30.00

7. Подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на винахід (експертизи по суті):

- якщо формула складається з одного незалежного пункту

- додаткового за кожний незалежний пункт понад одного

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

150.00

 

150.00

 

 

 

125.00

 

-

8. Підготовка відповіді на запит або рішення Патентного відомства України в процесі проведення кваліфікаційної експертизи

 

 

min 150.00

9. Перетворення заявки на винахід у заявку на корисну модель

2.00

20.00

130.00

10. Продовження строку відповіді на запит Патентного відомства України

2.00

20.00

40.00

11. Видача патенту:

- публікація патенту, який містить не більше 15 аркушів,

- додатково за кожний аркуш понад 15-ти аркушів

- видача оригіналу патенту на винахід (корисну модель)

 

 

1.00

 

1.00

100.00

 

 

10.00

 

1.00

100.00

 

 

 

 

 

125.00

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що у вищезазначеній таблиці вказано не повний перелік дій, які потрібно виконувати в процесі національної фази патентування міжнародної заявки РСТ в Україні. У ньому наведені дії, які найбільш часто зустрічаються при поданні та розгляді заявки на винахід або корисну модель в Україні. Тому, перш ніж почати виконання робіт з переходу на національну фазу подання міжнародної заявки РСТ в Україні, нами досліджується кожний конкретний запит, в результаті чого складається пропозиція, в якій розглядаються різні варіанти подання заявки в Україні і складається розрахунок витрат в залежності від обраного варіанту ведення діловодства.

Фахівці компанії «Інвента» надають весь комплекс послуг, пов'язаних з переведенням міжнародної заявки РСТ на національну фазу в Україні.


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

8 * 3 =