Найбільш істотним способом захисту прав інтелектуальної власності є реєстрація об'єкта інтелектуальної власності в митному реєстрі. Фахівці патентно-правової компанії "Інвента", допоможуть Вам здійснити реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності в митному реєстрі, а також захистити права на такі об'єкти, шляхом сприяння запобіганню ввезення / вивезення товарів, виготовлених з порушенням прав.

Під об'єктами права інтелектуальної власності відповідно до визначень Митного кодексу України розуміються об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, товарні знаки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів.

30 червня 2020 року набули чинності два накази Міністерства фінансів (№ 281 і № 282 від 09.06.2020г.), спрямовані на вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності на митниці.

Відповідними наказами затверджено:

  • порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії між митними органами, правовласниками і декларантами;
  • новий порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в митному реєстрі.

Після Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України» прийняття цих наказів стало наступним кроком у подальшій імплементації положень регламентів ЄС, здійснюваних в рамках виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Наказ № 281 вводить єдиний підхід і порядок застосування митними органами заходів до товарів, підозрюваних в порушенні прав інтелектуальної власності, а також стандартизовані форми взаємодії з правовласниками і декларантами.

Наказом № 282 удосконалено порядок реєстрації прав інтелектуальної власності в митному реєстрі, введений форми заяв, які використовуються в країнах ЄС, а також переведені в електронну форму комунікації між правовласниками та митною службою.

З одного боку, реалізація цих документів дозволить посилити боротьбу з контрафактними та піратськими товарами, прискорить переміщення через митний кордон України оригінальних товарів і їх безперешкодне митне оформлення, а з іншого - наявність нової процедури і форм регламентуючих документів викликає ряд суперечок у заявників при оформленні заяв про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності. А відсутність відповідних даних в заяві, є формальною підставою для відмови внесення даних до митного реєстру, чим можуть користуватися посадові особи митних органів.

Фахівці нашої компанії допоможуть Вам:

  • підготувати необхідні документи, в тому числі заяву про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності для внесення до митного реєстру (реєстрація в митному реєстрі);
  • підготувати та оформити необхідні документи (додатки) до заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, в тому числі і на запит митних органів;
  • по необхідності супровід захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України (включаючи виїзд фахівця).

Відповідно до ст. 398 Митного кодексу України правовласник, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право безкоштовно подати до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності з метою реєстрації такого об'єкта в митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються з законом.

Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в Митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, державні органи застосовують заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру.

Призупинення митного оформлення товарів може здійснюватися на підставі даних митного реєстру.

Крім того, в разі підозри, що в результаті переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, можуть бути порушені такі права, державний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів, за винятком швидкопсувних.

Термін реєстрації об'єкта прав інтелектуальної власності в митному реєстрі визначається з урахуванням терміну, зазначеного в заяві про реєстрацію об'єкта в митному реєстрі, але такий строк не може перевищувати 1 року з дня реєстрації об'єкта в митному реєстрі.

Термін процедури внесення об'єкта прав інтелектуальної власності до митного реєстру може становити до двох місяців.

До заяви про реєстрацію об'єкта прав інтелектуальної власності в митному реєстрі додаються такі документи:

  • копія документа, що підтверджує реєстрацію в Україні об'єкта, або копія документа, що підтверджує дію в Україні правової охорони прав на об'єкт, що має міжнародну реєстрацію, і засвідчує майнові права на об'єкт у відповідного правовласника (охоронний документ);
  • належним чином оформлена довіреність або її завірена копія в разі, якщо заявником є ​​уповноважений правовласником представник, подає таку заяву від імені правовласника;
  • опис об'єкта, опис та фотографічне зображення кожного окремого виду оригінальних товарів, що містять такий об'єкт, і за якими подано заяву про реєстрацію об'єкта в митному реєстрі, для цілей ідентифікації митними органами товарів, що містять такий об'єкт;
  • опис методу ідентифікації наявності об'єкта в кожному окремому товар, за яким подано заяву про реєстрацію об'єкта в митному реєстрі, - в разі якщо для реєстрації у митному реєстрі подається винахід, промисловий зразок, сорт рослин або компонування напівпровідникових виробів.

За більш детальною інформацією щодо надання послуг Ви можете звернутися безпосередньо до фахівців нашої компанії.

 

Найменування дії Строк Ціна, грн Примітка
1. Підготовка заяви про сприяння захисту прав інтелектуальної власності для внесення ОІВ до митного реєстру (реєстрація ОІВ в митному реєстрі) до 7 днів 3500  
2. Підготовка та оформлення необхідних документів (додатків) до заяви про сприяння захисту прав інтелектуальної до 7 днів 1700  
3. Підготовка документів (додатків) щодо зразків оригінальних товарів і / або товарів, підозрюваних в порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів тощо до 7 днів 1200 У випадку необхідності
4. Підготовка та подача додаткових документів до заяви на запит митних органів під час розгляду заяви до 10 днів 840 У випадку необхідності
5. Супровід захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України (включаючи виїзд фахівця)   840 (годину) У випадку необхідності
6. Підготовка заяви про продовження терміну реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону до 5 днів 1800 У випадку необхідності
7. Отримання витягу з Державного реєстру за торговою маркою або промислового зразка, або винаходу до 20 днів 400  

Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

6 * 3 =