Вже можна не говорити про роль і значення письмових договорів, адже, як показує практика, "джентльменські" усні домовленості не захищають учасників угоди від його невиконання або неналежного виконання. При цьому подальший захист інтересів сторони, права якої порушені, у рамках правового поля вимагає масу сил, енергії і ресурсів. У зв'язку з цим, регулювання майбутніх відношенні шляхом підписання грамотно складеного контракту у сучасному світі вважається обов'язковим. Не є виключенням і сфера авторського права, в якій існує безліч видів договорів, зокрема, договір на створення об'єктів авторського права, про яке йде мова в цій статті.

Які права має автор об’єкту авторського права?

Відповідно до ст.1112 Цивільного Кодексу України за договором про створення за замовленням і використанні об'єкту права інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник і тому подібне) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог іншої сторони (замовника) і у встановлений термін. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлене договором.

У ст.1113 ГКУ вказано, що за договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає іншій стороні частково або в повному об'ємі ці права відповідно до закону і на певних за договором умовах.

Таким чином, різниця між вказаними видами договорів міститься в наступному:

 • у першому випадку автор створює той об'єкт, який потрібний замовникові, під його індивідуальне замовлення, а потім передає сам твір і/або відчужує майнові права інтелектуальної власності замовникові або тільки передає майнові права на використання твору;
 • в другому випадку автор відчужує третій особі майнові права інтелектуальної власності повністю або частково на вже створений, існуючий об'єкт незалежно від замовлення третьої особи.

Який предмет договору, суб'єкти та об'єкти авторського права?

Предметом договору є створення об'єкту авторського права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) і у встановлений термін.

Суб'єктами авторського права є автори творів, вказаних в частині першій статті 8 Закону "Про авторське право і суміжні права", їх спадкоємці і особи, яким автори або їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Перелік об'єктів авторського права вказаний в статті 8 Закону "Про авторське право і суміжні права", це, зокрема, можуть бути тексти пісень, літературні публікації, кіно, музичні кліпи, звукозаписи, фотографії, картини, скульптурні твори, графіка, вироби з кераміки, дизайнерський одяг, комп'ютерні сайти, IT- програми, бази даних і так далі

Що необхідно зазначити у договорі та які його суттєві умови?

Укладаючи цей договір у сфері інтелектуальної власності, сторонам необхідно відмітити наступне:

 • чи повинен автор працювати один або може звертатися за допомогою до інших осіб;
 • чи може автор передавати частину створеного об'єкту і знайомити з ним осіб, що не мають ніякого відношення до замовлення;
 • терміни і етапи прийняття об'єкту;
 • можливість повернення твору із зауваженнями замовника на доопрацювання авторові;
 • терміни внесення змін до твору;
 • порядок прийняття об'єкту;
 • порядок оплати;
 • об'єм прав, що передаються за договором;
 • термін дії договору;
 • територія, на яку поширюються передавані права;
 • інші умови, відносно яких на вимогу однієї із сторін має бути досягнута згода.

Чи можливе дострокове розірвання договору?

Як і з будь-яким видом договорів, в цьому випадку також можливо дострокове розірвання за домовленості сторін. При цьому важливо визначити порядок розрахунків між сторонами, а саме оплату фактично виконаної роботи виконавцем.

Зважаючи на специфіку предмета договору, обов'язково треба відмітити, чи переходять виключні майнові права на вже виконані роботи замовникові послуг, в який момент і в якому об'ємі.

Продаж інтелектуальних досягнень стає все більш популярним. Щоб ця торгівля була максимально вигідною і для того, щоб гарантувати достатній рівень ефективності, надійності і захищеності продуктів інтелектуальної роботи, стає необхідність в її юридичному закріпленні, зокрема, шляхом укладення договору у сфері інтелектуальної власності, з чим Вам і допоможуть кваліфіковані фахівці компанії "Інвента".


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать

Надішліть повідомлення

Щоб отримати консультацію з питань про інтелектуальну власність або залишити заявку, зв'яжіться з нами.

8 - 3 =