Перш, ніж говорити про захист інтелектуальної власності, звернемо увагу на наступні два аспекти.

У широкому сенсі інтелектуальна власність означає закріплені законодавством права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній та художній областях тощо.

Очевидно, що права неможливо побачити або доторкнутися до них, тому інтелектуальна власність нематеріальною.

Породження людського розуму, такі як ідея, що стоїть за винаходом, музичний твір або торговельна марка, не можуть на відміну від матеріальних об'єктів бути об'єктом захисту від використання третіми особами в силу одного лише факту, що хтось володіє ними. Після того, як щось створене людським інтелектом стало надбанням суспільства, його творець більше не в змозі здійснювати контроль за його використанням.

Таким чином, захистити за фактом можна тільки той об'єкт, який отримав в установленому державою порядку правову охорону та на який є охоронний документ: патент, свідоцтво, рішення. І вже з таких охоронних документів випливають відповідні передбачені чинним законодавством права.

Єдиним винятком є ​​об'єкти авторського права, які не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Разом з тим, наявність такої реєстрації істотно полегшує захист цих об'єктів.

Як отримати правову охорону на свої об'єкти інтелектуальної власності, ви можете ознайомитися в інших розділах нашого сайту.

Другий аспект, що ж відноситься до об'єктів інтелектуальної власності?

Об'єктами інтелектуальної власності є: літературні, художні, наукові й інші твори (авторські права), виконання артистів, фонограми та радіопередачі (суміжні права), винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові й комерційні найменування, комерційна таємниця, ноу-хау тощо.

У сучасному світі інтелектуальна власність відіграє все більшу роль як на ринку внутрішньої та зовнішньої торгівлі, так і в повсякденному житті.

Її використання здійснюється в інтересах усіх суб'єктів суспільства: виробників товарів, осіб, які надають послуги, продавців та споживачів. Економіка, заснована на принципах конкуренції, вже не може обходитися без таких об'єктів, за допомогою яких передаються певні відомості про якість або властивості товару або особливості послуг, створюється відповідний образ фірми, її ділова репутація.

Ситуації з приводу порушення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності досить різноманітні й потреба в ньому може виникнути вже як на етапі реєстрації, так і після неї.

Незважаючи на одні й ті ж фактичні обставини, кожна має свої особливості та нюанси, кожна унікальна.

Пріоритетом для фахівців нашої компанії є повне занурення у вивчення деталей ситуації наших клієнтів для пошуку ефективної стратегії та реалізації захисту їх прав.

Ваші права порушуються?

Звертайтеся до нас.

На печать