Протягом останніх двох десятиліть у світі відбуваються революційні перетворення у зв'язку з появою мережі Інтернет. Людство вступило в нову інформаційну фазу свого розвитку і за своїм значенням виникнення всесвітньої павутини, як часто називають Інтернет, можна прирівняти до появи електрики. Значення цих змін важко поки осмислити і оцінити в повній мірі. Тим більше складно прогнозувати подальший розвиток Інтернету та його вплив на світову спільноту.

Сучасний Інтернет є окремою частиною об'єктивної реальності (1). Доступний кожному він являє собою нескінченне інформаційне поле, в якому представлена ​​найрізноманітніша інформація - легальна і нелегальна, моральна і аморальна, соціальна, політична, економічна, правова, комп'ютерна, медична, релігійна та інша, завантажена в це поле людиною за допомогою комп'ютера. Всього 50 років тому Інтернет міг би бути темою для фантастичних романів. Сьогодні - це реальний, окремий, створений людиною світ, в якому можна опинитися за допомогою комп'ютера. У цьому світі існують речі, здійснюються дії, відбуваються різноманітні події та навіть, за твердженням деяких, живе свій Бог (2).

Без перебільшення можна сказати, що поява Інтернет є одним з основних досягнень «холодної війни», причому, як це виявилося потім, найбільш аполітичним (3). У 1959 році з ініціативи Пентагону було створено Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США - АRPA (Advanced Research Projects Agency). На цю організацію було покладено задачу дослідження і розробки передових ідей і технологій, які виходять за рамки поточних потреб. Створення Інтернету стало найбільшим успіхом цієї організації.

Над створенням Інтернету працювали такі американські вчені і дослідники, як Джозеф Ликлайдер, Леонард Клейнрок, Лоренс Дж. Робертс, Боб Кан та ін. Їх розробки привели до створення у 1969 році першої комп'ютерної мережі АRPANET, яка послужила прообразом для створення Інтернет.

У жовтні 1972 року Б. Кан організував велику і успішну демонстрацію мережі АRPANET на Міжнародній конференції з комп'ютерного зв'язку (ICCC). У тому ж році було представлено і додаток до Інтернет - електронна пошта.

На початку 90-х існувала система пошуку і передачі інформації - Gopher. Вона надавала можливість пошуку інформації шляхом відсилань на файли, каталоги та інші комп'ютерні ресурси. Gopher був популярний в університетському середовищі, де потрібно було надати інформацію великій кількості користувачів, а також у великих організаціях, де було потрібно централізоване зберігання і управління інформацією (4). Gopher був створений в Університеті Міннесоти. У лютому 1993 року Університет оголосив, що буде стягувати ліцензійні платежі за право користування системою Gopher.

Внаслідок цього багато організацій зайнялися пошуком альтернативи цієї системи. І така альтернатива знайшлася. Нею став розміщений в Швейцарії центр Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН). Молодий англійський програміст Тім Бернерс-Лі працював в ЦЕРНі над системою управління інформацією, текст якої може містити посилання на інші джерела інформації, на які читач може легко перейти безпосередньо з тексту даної статті. Він створив програму для такого переходу, яку назвав World Wide Web (WWW - Всесвітня павутина).

13 квітня 1993 року ЦЕРН випустив вихідний код WorldWideWeb у спільне користування, що означало, що кожен може ним користуватися без обмежень і безоплатно. Ще у 1989 році Бернерс-Лі розробив мову програмування, яка отримала назву HTML, яка стала основною мовою веб-сайтів.

У 1994 році Тім Бернерс-Лі, заручившись підтримкою ЦЕРНу, АRPA і Європейської комісії, заснував в Массачусетському технологічному інституті Консорціум Всесвітньої павутини, метою якого було максимально спростити процедуру створення сайту і зробити її доступною для користувачів усього світу.

Інтернет швидко набирав обертів, так у 1996 році кількість підключених до мережі користувачів складало 150 тис., а у 2011 році їх число перевищило 1 млрд. (5). Приватні особи та організації створювали персональні «домашні сторінки», де публікували все, що завгодно. Спочатку ці публікації не мали комерційної мети і були написані для розваги, але потім Інтернет, став використовуватися як для реклами товарів і послуг, так і для їх продажу.

В даний час Інтернет вже не є інструментом інформаційного забезпечення наукових розробок. Інтернет став універсальним інформаційним простором, в якому зосереджені знання всього людства і який змінив свідомість і спосіб взаємодії людей. Інтернет створив безмежну інфраструктуру для руху товарів і послуг, здійснення економічних трансакцій, індустрії розваг, відкрив нові канали для передачі літературних творів, музики, відео і т.п. За допомогою Всесвітньої павутини виникла нова модель комунікації, новий світогляд і нова реальність.

Джерела інформації:
  1. Серго А.Г. Интернет и право, М., «Бестселер», 2003 – 272с.
  2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://greati.net
  3. Войниканис Е.А. Информация. Собственность. Интернет: Традиция и новеллы в современном праве, М., «Волтерс Клувер», 2004, - 176с.
  4. Спасибо И.А. Относительно истории возникновения глобальной сети Интернет. «Наука і інновації», 2015, № 6, с. 15-25.
  5. Конык Д, Расставьте сети: как использовать Интернет в бизнесе, К., 2011, 136с.