23.02.2024р. відбувся черговий онлайн-тренінг, організований та проведений відділом інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, на тему «ПАТЕНТНИЙ ПОШУК – НЕВІДЄМНА ЧАСТИНА ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для студентів Національного університету цивільного захисту, який знаходиться в числі лідерів серед вузів України за кількістю заявок на винаходи та корисні моделі.

Ведучий тренінгу, патентний повірений Стогній Є.С. (ТОВ Компанія «Інвента»), відзначив, що в умовах воєнного часу та здійснення повномасштабної агресії проти незалежної України одним із найважливійших завдань є створення нової техніки та конкурентоспроможних технологій, здатних успішно протистояти діям ворога. У війні технологій, як правило, перемагає сторона, оснащена досконалішою технікою. Водночас створення нової техніки не можна здійснити без проведення патентних досліджень та патентного пошуку.

Для проведення патентних досліджень та патентного пошуку потрібні практичні навички, про що йшлося далі у проведеному тренінгу. Для виконання патентних досліджень треба провести ретельний патентний пошук, для чого слід скористатися існуючими класифікаціями винаходів і насамперед Міжнародною патентною класифікацією (далі – МПК).

МПК була розроблена та введена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) у дію у 1970 році і потім піддавалася відповідним редакціям кожні п'ять років. Таким чином нині діє вже 12-та редакція МПК.

 

Побудова МПК

МПК охоплює такі аспекти науки, техніки і технології, які можуть бути об’єктом  патентного захисту та містить вісім розділів: А, B, C, D, E, F, G, H, кожен з яких відноситься до певної галузі техніки і охоплює технічні рішення, що патентуються у всьому світі:

           А - Задоволення життєвих потреб людини;

           В - Різні технологічні процеси, транспортування;

           С - Хімія, металургія;

           D - Текстиль, папір;

           Е - Будівництво, гірнича справа;

           F - Механіка, освітлення, опалення, двигуни й насоси, зброя, боєприпаси, вибухові роботи;

          G - Фізика;

          Н - Електрика.

 

Розділи поділяють на класи, індекс кожного з яких складається з індексу розділу та двозначного числа, наприклад В01, F28, Н01 та т.і. Заголовок класу відображає зміст класу, наприклад:

         Н01 Основні елементи електричного обладнання

Кожний клас МПК містить один або більше підкласів. Індекс підкласу складають з індексу класу й великої літери латинського алфавіту, наприклад, Н01F. Заголовок підкласу з максимальною точністю визначає зміст підкласу, наприклад:

         Н01F – підклас МПК – «Магніти»

Кожний підклас складається з окремих рубрик, які називають «дробовими рубриками». Дробові рубрики поділяються на групи та підгрупи. Індекс дробової рубрики складається з індексу підкласу, за яким розміщено два числа, відокремлені одне від одного навскісною рискою.

        Н01F1 – група МПК – «Магніти з неорганічних матеріалів»

        Н01F1/04 – підгрупа МПК або рубріка – «Магніти з неорганічних матеріалів, що містять метали або їх сплави».

Таким чином, система МПК побудована за ієрархічним принципом, тобто. від загальних понять до більш конкретніших. Кожен патент має індекс МПК, що відповідає предмету конкретного винаходу. Цей індекс МПК включає позначення розділу, класу, підкласу, групи і підгрупи. Наприклад, індекс МПК - Н01F1/04 (магніти з неорганічних матеріалів, що містять метали або їх сплави), включає:

       - Н – розділ МПК, який називається «Електрика»;

       - Н01 – клас МПК – «Основні елементи електричного обладнання»

       - Н01F – підклас МПК – «Магніти»

      - Н01F1 – група МПК – «Магніти з неорганічних матеріалів»

      - Н01F1/04 – підгрупа МПК – «Магніти з неорганічних матеріалів, що містять метали або їх сплави».

 

Як провести патентний пошук?

Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розуміти - навіщо він взагалі проводиться.

Існують три задачі, що вирішуються за допомогою патентного пошуку. Ці задачі такі:

  •  визначення рівня техніки;
  • виявлення аналогів технічного рішення, що патентується, як винахід або корисна модель);
  • визначення патентної чистоти виробу, нової технології або нового продукту (харчових домішок, ліків, вакцин тощо), тобто. чи не порушує виготовлений виріб патенти, які належать третім особам.

Проведення патентного пошуку дозволяє:

  • визначити рівень техніки, що необхідно для розробки нової техніки;
  • знайти патенти аналоги для виявлення винаходу, який пропонується патентувати;
  • скласти заявку на винахід чи корисну модель;
  • обійти патенти конкурентів, видані на такі розробки.

У зв'язку з розвитком мережі Інтернет необхідну патентну інформацію можна знайти за допомогою баз даних (далі – БД), відкритих для загального користування. Тому, якщо Ви знаєте потрібний індекс МПК, завжди зможете знайти належну інформацію в патентних БД. Без знання цього індексу пошук потрібного патенту подібен пошуку голки в стозі сіна.

Також увага студентів була звернена на вибір глибини пошуку патентної інформації. Було пояснено, що до початку патентного пошуку треба вирішити, до якого періоду часу належить предмет пошуку. Якщо неправильно вибраний період пошуку, можна не знайти потрібну інформацію. Наприклад, патенти на такі традиційні об'єкти, як магазинні візки або слюсарні лещата, не має сенсу шукати за останні десять років, оскільки бум винахідництва по цих об'єктах давно вже пройшов. Також слід критично підійти до вибору країн пошуку. Слід пам'ятати, що патентні фонди США включають патентну інформацію, починаючи з 1790 року, Великобританії – з 1858 року, а незалежної України – з 1991 року.

На закінчення ведучий зазначив, що проведення патентного пошуку - це перший етап для проведення патентних досліджень, зокрема патентування винаходів і корисних моделей, до чого ми повернемось під час нашої наступної зустрічі.