Інститут винахідництва в країні знаходиться у вкрай незадовільному стані.

Відомо, що лише технічний прогрес може зробити економіку країни конкурентоспроможною. Винаходи, є визначальним фактором прискорення технічного прогресу, тому що без винаходів не буває інновацій. В той час країна, що не винаходить, приречена на технологічне відставання і не може стати  конкурентоспроможною. Треба прикласти вміння та зусилля, щоб вивести країну з цього критичного стану.

Якщо звернутися до законодавчих документів, які спрямовують шлях розвитку держави Україна, то ми побачимо, що як у довоєнний період (до початку повномасштабної російської агресії), так і після її початку, відношення держави до цієї проблеми не змінилося, про що свідчить відсутність терміну «винахід» у щорічних документах, які приймаються КМ України та визначають плани розвитку економіки на наступний рік. Як у  Плану дій уряду на 2021 рік [1], так у Плану дій уряду на 2023 рік [2],  не має навіть згадки про винаходи, хоча, треба віддати належне, термін «інновації» зустрічається понад 20 разів.

 Інновації, що містять винаходи, зміцнюють економіку країни та її обороноздатність. Система інтелектуальної власності (далі – ІВ), як інституція, повинна бути націлена на розвиток та підтримку технічного прогресу в Україні. Вирішенням цієї основної задачі має опікуватися Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ), що прямо випливає з її назви та статуту.

Вважаємо, що основним завданням такої організації, як УКРНОІВІ є забезпечення високої якості функціонування системи ІВ з метою активізації інноваційного процесу та творчої активності новаторів та винахідників для подолання кризи винахідництва та відновлення економіки України.

 

Сумна статистика Укрпатенту

Аналіз патентної ситуації в Україні за останні 15 років (за період 2006-2021р.р., тобто до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну) показує, що активність патентування винаходів постійно знижувалася. Так, за даними Укрпатенту [3], в 2021 році було подано до розгляду 3390 заявок на винаходи, що на 15% менше, ніж в 2018 році, коли було подано 3965 заявок; на 30% менше, ніж в 2014 році - 4814 заявки; на 36% менше, ніж у 2010 році – 5312 заявки; на 43 % менше, ніж в 2006 році, коли було подано 5930 заявок.

На тлі загального падіння промислового виробництва в країні та обсягу патентування винаходів, навіть у довоєнний період, особливе занепокоєння викликає вкрай низький показник винахідницької активності українських заявників, який визначається кількістю поданих заявок на винаходи на рік. Відомо, що кількість заявок на винаходи, які подаються щороку, служить індикативним показником технологічного розвитку кожної країни, що особливо актуально в даний час, так як добре відомо, що тільки наявність потужного оборонного потенціалу дає можливість перемогти агресора. Щоб отримати такий потенціал треба підтримати винахідників,  стимулювати технічну творчість, мати винаходи та розвинену систему їх впровадження.

Обсяг поданих заявок національними заявниками традиційно становив близько 50% від загальної кількості поданих заявок на винаходи в Україну. У 2020-2022 роках цей показник впав до 42-28%, відповідно, при цьому абсолютна кількість поданих українськими заявниками заявок у 2018 році склала - 2114 заявок, у 2021 році - 1291 заявка, у 2022 році національними заявниками було подано всього 790 заявок [4].

Наведені дані свідчать, що ми перебуваємо в ситуації системної кризи в галузі винахідництва.

 

Наші пропозиції

Вважаємо, що для виходу з такої ситуації потрібно вжити комплекс заходів, необхідних як для активізації технічної творчості в країні, так і у сфері функціонування УКРНОІВІ.

Організація опитування громадської думки, що була ініційована УКРНОІВІ, див. https://ukrpatent.org/uk/news/main/opytuvannia-koruptsiini-ryzyky-17102023, передбачала виявлення корупційної складової, проте проблема набагато ширша і масштабніша ніж виявлення корупції в її лавах.

Зрозуміло, що ми не зможемо дати вичерпних рекомендацій чи пропозицій, як це передбачає вищезгадане опитування, але надаємо своє бачення проблем, що заважають активізації інноваційного процесу в країні та сформулюємо пропозиції, які пропонуємо запровадити чи врахувати у діяльності УКРНОІВІ, що надані нижче.

1. На сьогоднішній день національні заявники не є конкурентоспроможними, бо не створюють нові об'єкти техніки та технології. У національних заявників немає стимулів до патентування винаходів, наданих з боку держави України, немає системи популяризації питань щодо важливості охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі - ОІВ).Нам кажуть, що з боку держави передбачена  допомога винахідникам та відповідне фінансування. Наприклад, у Змінах, що вносяться до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, прийнятих Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2023 р. № 859 [5], вказано, шо “… Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому Мінекономіки порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, в тому числі для фінансування заходів державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків (виділено – автором)». Але де ця точкова допомога та як вона вирішує системну кризу винахідництва в країні? (див. сумну статистику Укрпатенту).

2. Пропонуємо законодавчо передбачити та ввести у відповідні нормативні документи наступне:

 • запровадити 90% скидку на подання заявок на реєстрацію ОІВ для національних підприємств та національних підприємців.
 • Кваліфікаційна експертиза щодо заявок на винахід, пов'язаних із «зеленими технологіями» (зрозуміло, що потрібно створити перелік рубрик МПК, що належать до зелених технологій) не перевищує 14 місяців з дати подання заявки.
 • Кваліфікаційна експертиза щодо заявок на винахід, пов'язаних з «обороною країни, озброєння, боєприпаси, обладнання тощо» (зрозуміло, що потрібно створити перелік рубрик МПК, що належать до оборонних технологій) не перевищує 14 місяців з дати подання заявки.
 • Кваліфікаційна експертиза щодо заявок на реєстрацію промислових зразків не перевищує 6 місяців з дати подання заявки.
 • Передбачити можливість відстроченої публікації заявки на промисловий зразок, але не більше 24 місяців з дати подання заявки.
 • Ввести категорії: малі, середні та крупні національні підприємства, фізичні особи та підприємці. Фізичні особи та підприємці сплачують 30% базової ставки величини встановленого збору, середні підприємства – 50%, великі – 100%.
 • Національні науково-технічні організації у тому числі ФОП, які займаються науково-технічною та конструкторською діяльністю, отримують пільгу у розмірі 90% на усі дії, що пов’язані з патентуванням винаходів, за умови подання не менше 5-ти заявок на винахід за календарний рік. Це правило поширюється на підтримку патентів до 10 року їх дії з дати подання заявки.
 • Національні підприємства отримують 50% знижку при сплаті збору за підтримку дії патентів на винахід, корисну модель, або свідоцтв на промисловий зразок за умови, що вони підтримують за календарний рік не менше 20 патентів на винахід чи корисну модель, або 30 свідоцтв на промисловий зразок.
 • Малі та середні національні підприємства, ФОП чи фізичні особи-резиденти, які подають не менше 9 заявок на винахід, корисну модель за календарний рік отримують пільгу щодо сплати єдиного податку, прибуткового податку, соціального внеску у розмірі 30%, а також мають 50% пільгу при патентуванні винаходів та корисних моделей.
 • Великі підприємства, що подають не менше 24 заявок на винахід, корисну модель отримують пільгу зі сплати єдиного податку, прибуткового податку, соціального внеску у розмірі 30%, а також мають 50% пільгу на патентування шляхом компенсуванням під час подання річної звітності та оформлення декларування.
 • 3% від загальної вартості зборів, що пов’язані з надбанням прав на ОІВ, спрямувати на методичний відділ УКРНОІВІ, який розробляє методичні рекомендації, публікує їх у електронній формі, а при запиті у паперовій формі при оплаті вартості публікації з боку третіх осіб. Також методичний відділ розробляє на рік уперед перелік заходів та виїзних лекцій, з метою популяризації ідей про важливість інтелектуальної власності. Також цей відділ веде статистику і щотижня готує брошуру про майбутні заходи, події, а також звіти про проведені заходи у вигляді електронної брошури.

 

Висновки

 1. Інститут винахідництва в країні знаходиться у незадовільному стані.
 2. Вважаємо, що вказані пропозиції будуть сприяти подоланню кризи винахідництва та ліквідації небажаних явищ, які гальмують технічний прогрес та розвиток суспільства.
 3. Час, в якому ми живемо, не дає нам права для подальшого зволікання,

РОЗПОЧНЕМО З МАЛОГО

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до обговорення теми «Кризис винахідництва в Україні» на нашому сайті

Джерела інформації:
 1. План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р, 144 с.
 2. План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 221-р, 246 с.
 3. Річний звіт 2021 (Показники діяльності у сфері промислової власності за 2021 рік), Видання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" м. Київ, 2021, 80 с.
 4. Річний звіт 2022, УКРНОІВІ, м. Київ, 2022, 94 с.
 5. ЗМІНИ, що вносяться до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджені Постановою КМ України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2023 р. № 859