Суть справи:

Ухвалою окружного адміністративного суду відмовлено у задоволенні заяви Державної митної служби України про перегляд судового рішення за новововиявленими обставинами у справі про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання вчинити певні дії. Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції, скаржник оскаржив її в апеляційному порядку.

Ухвалою апеляційного адміністративного суду відкрито апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Державної митної служби України на ухвалу окружного адміністративного суду. Також іншою ухвалою прийнято рішення про закінчення дії по підготовці справи до апеляційного розгляду, призначено адміністративну справу до розгляду в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. У зазначені ухвалі було також зазначено, що вона набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням було вирішено не оскаржуючи його, а подати заяву про здійснення розгляду справи за правилами загального позовного провадження або за правилами спрощеного позовного провадження, з викликом сторін, в адміністративній справі до апеляційного суду.

Заяву мотивовано тим, що при розгляді відповідної справи в порядку саме письмового провадження, без виклику сторін, позивач обмежений у своєму праві подавати заперечення на відповідь на відзив, пояснення по суті спору, а також заявляти клопотання та заяви, наводити свої доводи, міркування щодо спірного питання, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань відповідача, та користуватись усіма наданими процесуальними правами учасників справи.

Скаржник наполягав на значимості справи для обох сторін і що це є достатнім аргументом для переходу до розгляду справи за правилами загального позовного провадження або за правилами спрощеного позовного провадження, проте з викликом сторін, оскільки будь-який спір, з огляду на дії позивача щодо його ініціювання, є значимим для нього, так само як і для відповідача, оскільки судове провадження має наслідком ухвалення судового рішення, яким вирішується спір між ними.

На підставі вищевказаної заяви, не зважаючи на те, що ухвала про розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами оскарженню не підлягає, апеляційним судом винесено ще одну ухвалу, якою клопотання скаржника задоволено, призначено адміністративну справу за апеляційною скаргою Державної митної служби України на ухвалу окружного адміністративного суду до апеляційного розгляду у відкритому судовому засіданні на визначену дату. І також зазначено, що вказана ухвала оскарженню не підлягає.

Стосовно зазначених обставин судом апеляційної інстанції були надані наступні правові висновки:

  • Відповідно до ч. 2 ст. 311 Кодексу адміністративного судочинства України якщо під час письмового провадження за наявними у справі матеріалами суд апеляційної інстанції дійде висновку про те, що справу необхідно розглядати у судовому засіданні, то він призначає її до апеляційного розгляду в судовому засіданні.
  • враховуючи характер спірних правовідносин та предмет доказування даної справи, для встановлення відповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам справи, позивач вважає за необхідне надати суду пояснення, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань відповідача щодо підстав апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції та доказів, що стосуються фактів, на які сторона відповідача посилається в апеляційній скарзі, у відкритому судовому засіданні.

Отже, норми КАС України передбачають проведення судового засідання та виклику учасників справи, якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності але вимагає проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

При цьому, законодавець чітко визначив, що за правилами спрощеного позовного провадження може розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, перелічених у ч.4 ст.12 КАС України та ч.4 ст.257 КАС України. При цьому законодавець пов`язує законність та обґрунтованість судового рішення з викликом сторін у судове засідання.

Таким чином, наявність рішення суду про призначення справи до розгляду в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, не є остаточнім, навіть при тому, що таке рішення оскарженню не підлягає.

Звернення сторони по справі з відповідною заявою про здійснення розгляду справи за правилами загального позовного провадження або за правилами спрощеного позовного провадження, з викликом сторін, в адміністративній справі до апеляційного суду може бути задоволено з використанням положень ч. 2 ст. 311 Кодексу адміністративного судочинства України.

Адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують формувати новітню юридичну практику у взаємовідносинах з Державною митною службою України та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії.