Електронними доказами є інформація в електронній цифровій формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео та звукозаписи тощо), веб сайти сторінки, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі (стаття 96 ГПК, стаття 100 ЦПК, стаття 99 КАСУ).

Процесуальний закон оперує трьома поняттями «оригінал», «електронна копія» та «письмова копія» електронного доказу - коли мова йде про подачу їх до суду, однак не містить визначення цих понять.

Процесуальні кодекси дозволяють подавати їх в оригіналі, в електронній копії чи у паперовій копії. При цьому у Законі «Про електронні документи та електронний документообіг» вказано, що у разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях, кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях посвідчених в порядку, визначеному законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність копії паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Електронні докази подаються до суду на електронних пристроях (картах пам’яті мобільних телефонах тощо або зберігаються на серверах, системах резервного копіювання інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Звертаємо увагу на певні правові висновки Верховного Суду України щодо електронних доказів:

  • роздруківки Інтернет сторінок (веб-сторінок), які є паперовим відображенням електронного документа, самі по собі не можуть бути доказом у справі. Такі роздруківки визнаються доказом у разі , якщо вони виготовлені, видані і засвідчені власником відповідного Інтернет ресурсу або провайдером, тобто набувають статусу письмового доказу (постанова КЦС ВС від 07 липня 2021у справі № 587/2051/18);
  • роздруковані скріншоти це письмові докази, а електронні докази подаються до суду на електронних пристроях (постанова від 27.11.2018 року по справі № 924/242/18);
  • необхідно щоб на електронних доказах було відображено дату і, за потреби, час та місце їх створення (постанова від 12 06 2018 року, справа № 908/1120/17);
  • господарські суди прийняли у якості належних та допустимих доказів скріншоти листування електронною поштою (постанова Верховного Суду від 17 березня 2020 р. у справі № 923/566/19);
  • оцінка судами скріншотів з офіційного Інтернет порталу СЕТАМ у справах стосовно продажу майна з публічних торгів (постанова Верховного Суду від 10 грудня 2019 р. у справі № 910/10002/19) або скріншоту зі спеціалізованого програмного забезпечення підприємства у спорі з контролюючим органом щодо податкових накладних (постанова Верховного Суду від 14 травня 2020 р. у справі № 820/10538/15);
  • учасник справи на обґрунтування своїх вимог і заперечень має право подати суду електронний доказ у таких формах: 1) оригінал; 2) електронна копія, засвідчена електронним цифровим підписом; 3) паперова копія, посвідчена в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом , однак є однією з форм, у якій учасник справи м ає право подати електронний доказ ( 3 ст. 96 ГПК України ), що є засобом встановлення даних , на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи , та інших обставин, які мають значення для вирішення справи ( 1 ч. 2 ст. 73 ГПК України ). Таким чином, подання електронного доказу в паперовій копії саме собою не робить такий доказ недопустимим. Суд може не взяти до уваги копію паперову копію) електронного доказу , якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії паперової копії) оригіналу (постанова КГС ВС від 19 січня 2021 року у справі № 922/51/20).

Стосовно визначення поняття електронного документа зазначимо наступне.

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами. У разі надсилання кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом:

  • збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
  • застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;
  • посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.

Оригінали електронних доказів існують виключно у формі електронних даних на портативних носіях чи в мережі Інтернет, а тому, подаючи до суду їхні копії у вигляді, наприклад, скріншотів, роздруківок чи Інтернет-посилань, потрібно потурбуватися про належне їх засвідчення та збереження оригіналів від їх знищення. Доцільно подавати клопотання про забезпечення таких доказів шляхом їх огляду судом до пред’явлення позову.

Для уникнення будь-яких сумнівів у суду в оригінальності, недопущення втручання у зміст електронних документів та захисту електронних файлів від небажаних змін, потрібно користуватися КЕП, що буде виступати додатковою гарантією персоніфікації особи-автора того чи іншого електронного документа.

Спеціалісти нашої компанії допоможуть фахово здійснити збір та подати до суду електронні докази. Радимо Вам звернутись до спеціалістів нашої компанії.