На основі судової практики.


Адвокатами нашої компанії було здійснено супровід судової справи з Державною митною службою України відносно зобов’язання Державну митну службу України зареєструвати торговельну марку, зареєстровану в Україні у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності. Не зважаючи на вирішення спору на користь позивача Державною митною службою України було подано заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 

Суть справи

Рішенням окружного адміністративного суду у справі визнано протиправним та скасовано рішення ДМС України, оформлене листом про відмову у включенні торговельної марки, зареєстрованої в Україні у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності на один рік; зобов’язано Державну митну службу України зареєструвати торговельну марку, зареєстровану в Україні у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності на один рік. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Державної митної служби України залишено без задоволення, рішення окружного адміністративного суду у справі залишено без змін. В подальшому Державна митна служба України подала заяву про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами. Заява обґрунтована тим, що ДМС України надіслала про підтвердження або спростування факту підписання ліцензії на використання торгівельної марки. На вказане звернення Державною митною службою України отримано відповідь від іноземної компанії про відсутність доручень на певну особу стосовно підписання ліцензійного договору.Стосовно зазначених обставин судом були надані наступні правові висновки:

 • нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичним даними, що у встановленому порядку спростовують факти, які були покладено в основу судового рішення, і коли від їх наявності або відсутності залежали наслідки справи.
 • не можуть бути визнані нововиявленими нові, тобто такі, що виникли чи змінилися після постановлення рішення обставини, а також обставини, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені при виконанні судом вимог ст.15 ЦПК України.
 • виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору не можуть бути підставою для зміни або скасування судового рішення згідно глави 3 розділу ІІІ КАС України.
 • обставини на які посилається відповідач не є нововиявленими обставинами, а новими доказами, яких не існувало станом на момент розгляду судом адміністративної справи.
 • відповідач не був позбавлений можливості надіслати відповідний запит до іноземної компанії до або під час розгляду справи у суді першої або апеляційної інстанції, чого відповідачем зроблено не було.
 • відповідач не позбавлений можливості подати касаційну скаргу на рішення адміністративного суду.
 • згідно чинного законодавства України реєстрація того чи іншого позначення як торговельної марки в інших країнах не перешкоджає визнанню даного або подібного позначення торговельною маркою в Україні, якщо інше не випливає з міжнародних угод, учасником яких є Україна.
 • особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.2 ст. 361 КАС України підставами для перегляду судового рішення за ново виявленими обставинами є:

 • істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 • встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;
 • скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду.

Відповідна судова практика визначена зокрема у постановах Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 року N 1 “Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили”, Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 17 “Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами”, Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 17.10.2012 року № 12.
Отже виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору не можуть бути підставою для зміни або скасування судового рішення, а обставини на які посилалась ДМС України не є нововиявленими обставинами, а новими доказами, яких не існувало станом на момент розгляду судом адміністративної справи.

Адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують формувати новітню юридичну практику у взаємовідносинах з Державною митною службою України та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії.