За участю представників компанія «Інвента» було виграно перший безпрецедентний судовий спір з Державною митною службою України відносно реєстрації у митному реєстрі об'єктів прав інтелектуальної власності (ОПІВ).

Відповідно до вимог ст. 398 Митного кодексу України та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 282) позивач звернувся до Державної митної служби України з відповідною заявою про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відносно реєстрації торговельної марки зареєстрованої в Україні.

За результатами розгляду відповідної заяви позивачем було отримано лист у формі рішення Державної митної служби України «Про відмову у включенні об’єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру» згідно з підпунктом 3 пункту 30 розділу ІІ Порядку, а саме виявлення структурним підрозділом Державної митної служби України невідповідності інформації, що міститься у заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документах у тому числі інформації та/або документів, наданих у відповідь на запит СП Держмитслужби; ненадання документів та/або інформації, подання яких передбачено пунктом 2 цього розділу, у тому числі у відповідь на запит СП Держмитслужби.

Уважно ознайомившись з відповідним рішенням, було встановлено, що жодної законної підстави передбаченої пунктом 30 розділу ІІ Порядку немає, а сама відмова ґрунтується на виключно суб’єктивних припущеннях, які не підтверджені жодним нормативним документом.

З огляду на те, що відповідно до Порядку, спеціалісти Державної митної служби України не мають права посилатися на будь – які джерела без належного документального підтвердження своїх висновків, не мають повноважень відносно проведення експертиз метою яких є порівняння торговельних марок, не є експертами в розумінні Закону України «Про судову експертизу» та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а їх вимоги базуються на виключно на суб’єктивних припущеннях було вирішено звернутись до окружного адміністративного суду з відповідними вимогами.

Рішенням окружного адміністративного суду: адміністративний позов до Державної митної служби України про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання вчинити певні дії задоволено повністю, визнано протиправним та скасовано рішення Державної митної служби України, оформлене листом про відмову у включенні торговельної марки, зареєстрованої в Україні у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності на один рік, зобов`язано Державну митну службу України зареєструвати торговельну марку у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності на один рік.

Таким чином судом було чітко зазначено, що метою адміністративного судочинства є ефективний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень (ст. 2 КАС України). Суд під час перевірки підстав прийняття рішення органом власних повноважень, перевірив конкретні підстави відмови і встановив, що у разі визнання незаконності підстав, що стали причиною прийняття рішення про відмову, доцільним способом захисту є власне зобов`язання уповноваженого суб`єкта прийняти конкретне рішення, а не зобов`язання повторно розглянути заяву.

Вказане рішення є ґрунтовною майбутньою юридичною практикою, метою якої є належний захист права інтелектуальної власності та судова можливість зобов’язати Державну митну службу України зареєструвати торговельну марку у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності всупереч необґрунтованим відмовам.

Адвокати патентно-правової компанії  «Інвента» продовжують формувати новітню юридичну практику у взаємовідносинах з Державною митною службою України та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії.