ВСТУП

 

Якщо казати про технічний прогрес і інновації, то, перш за все, слід зазначити, що без винаходів інновацій не буває.

Наявна система охорони інтелектуальної власності (далі - ІВ) в Україні існує без малого 30 років. І за цей період вона пройшла шлях від народження до розвитку і становлення. Українське патентне відомство (далі - Укрпатент), який в даний час виконує функції Національного органу з інтелектуальної власності, виконує покладені на нього функції з прийому заявок, їх розгляду та видачі охоронних документів на об'єкти ІВ.

Станом на 1 липня 2021 року здійснено 625 401 реєстрацію: 128 855 винаходів; 148 021 корисної моделі; 44 022 промислових зразків; 301 334 торговельних марок; 13 топографій ІМС (компонувань напівпровідникових виробів); 3 121 географічного зазначення; 35 свідоцтв на право використання кваліфікованих зазначень походження товарів (географічних зазначень).

Забагато це чи замало? Давайте розберемося.

 

СВІТОВИЙ ОБСЯГ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ

Кількість поданих заявок на винахід в світі неухильно зростає. За даними ВОІВ у 2010 році в світі було подано 1997500 заявок, в 2012 - 2564500, в 2015 - 2886700, в 2016 - 3125100, в 2017 - 3168900, в 2018 - 3325400, в 2019 - 3224200 заявок на винаходи, тобто на 100 тис. заявок менше ніж в 2018 році. Зниження загального числа патентних заявок на 3% у 2019 році - вперше за десятиліття - було викликано скороченням числа заявок від китайських резидентів. Число заявок в Китаї знизилося вперше за 24 роки через скорочення на 10,8% числа заявок від резидентів. Це було викликано загальною зміною законодавства в країні з метою оптимізації структури заявок і підвищення їх якості. Без урахування Китаю число патентних заявок в світі зросло на 2,3%. У 2019 року в Китаї було подано 1,4 млн патентних заявок, що вдвічі більше, ніж в Сполучених Штатах Америки, які зайняли друге місце за кількістю патентних заявок (621 453). Далі, за кількістю поданих заявок на винахід в 2019 році, слідували Японія (307 969), Південна Корея (218 975) і Європейське патентне відомство (ЄПВ, 181 479). У сукупності на ці п'ять відомств припадає близько 85% (84,7%) загальносвітового обсягу заявок. За словами Генерального директора ВОІВ Дарена Танга, наведені показники в області патентування за 2019 р., тобто за період, що передує пандемії COVID-19, підтверджують стійке зростання обсягу патентування в світі. Серед п'яти провідних відомств зростання числа заявок спостерігалося в Південній Кореї (+ 4,3%), ЄПВ (+ 4,1%) і США (+ 4,1%), тоді як для Китаю (-9,2%) і Японії (-1,8%) було характерно зниження.

У десятку провідних відомств також увійшли відомства Німеччини (67 434), Індії (53 627), Канади (36 488), Російської Федерації (35 511) і Австралії (29 758). Для них в 2019 р були характерні різні тенденції: в Канаді (+ 0,9%) і Індії (+ 7,1%) спостерігалося зростання числа заявок, а в Австралії (-0,7%), Німеччини (-0, 7%) і Російської Федерації (-6,4%) - зниження.

Обсяг поданих заявок на товарні знаки і промислові зразки в 2019 році також зріс на 5,9% і 1,3% відповідно. Число поданих на реєстрацію в усьому світі товарних знаків зросло до 14,3 млн, а промислових зразків - до 1,3 млн.

У 2019 р загальносвітове число діючих патентів на винаходи зросло на 7% і досягло 15 млн. Найбільше число діючих патентів було зафіксовано в США (3,1 млн), за якими слідували Китай (2,7 млн) і Японія (2,1 млн). Більше половини всіх діючих в США патентів мають іноземне походження, тоді як в Японії близько чотирьох п'ятих всіх діючих патентів були видані по вітчизняним заявками, а в Китаї більше 90% патентів належать національним заявникам. При цьому число міжнародних патентних заявок, поданих по процедурі РСТ у 2020 році зросло відповідно до 2019 р. на 4 % та становило 275900 заявок, що є рекордним значенням за усю історію існування Договору про патентну кооперацію. Китай подав 68720 заявок РСТ, випередив США (59230 заявок), Японію (50520 заявок), Південну Корею (20060 заявок) та Германію (18643 заявок) [1].

У 2019-2020 роках понад дві третини всіх заявок на реєстрацію патентів на винаходи і корисні моделі, а також товарних знаків і промислових зразків доводилося на Азію, в першу чергу в Китаї, в той час як Сполучені Штати зберігали першість за кількістю поданих патентних заявок за кордоном, в тому числі міжнародних заявок РСТ, поданих в рамках Договору про патентну кооперацію.

Як ми бачимо, Азія лідирує за кількістю заявок на реєстрацію патентів, товарних знаків, промислових зразків та інших прав інтелектуальної власності. Тільки на Китай припадає майже половина всіх патентних заявок в світі, значне зростання відзначено і в Індії. Азія стала глобальним вузловим центром інноваційної діяльності.

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ В УКРАЇНІ

 

Надходження заявок на об’єкти промислової власності в І півріччі 2017–2021 років

 У І півріччі 2021 року загальна кількість поданих заявок на об’єкти промислової власності (далі – ОПВ) збільшилася майже на 12,0 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Спостерігалося зростання активності в поданні заявок на винаходи та торговельні марки (на 10,5 % та 17,3 % відповідно) [2].  

Активність у поданні заявок на корисні моделі зменшилася на 13,9 %, на промислові зразки  на 10,6 % (табл. 1, рис. 1, 2).

 

Таблиця 1. Показники надходження заявок на ОПВ в І півріччі 2017–2021 років

tabl1

 

fig1

Рис. 1. Динаміка надходження заявок на ОПВ в І півріччі 2017–2021 років

 

fig2

Рис. 2. Співвідношення між заявками на ОПВ в І півріччі 2017 та 2021 років

Загальна кількість заявок на винаходи в І півріччі 2021 року збільшилася на 10,5 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року за рахунок зростання на 20,6 % активності іноземних заявників. Активність національних заявників дещо зменшилася (−3,3 %) (рис. 3).

 

fig3

Рис. 3 Динаміка надходження заявок на винаходи в І півріччі 2017–2021 років

Частка заявок від іноземних заявників у загальній кількості заявок на винаходи збільшилася на 5,3 % і становила 62,8 % (рис. 4).

fig4

Рис. 4 Співвідношення між заявками на винаходи від національних та іноземних заявників у І півріччі 2021 року

Аналіз розподілу заявок на винаходи від національних заявників за галузевою спрямованістю свідчить, що найбільша кількість патентних заявок належить до напрямів: «Будівництво» (28 заявок, 7,8%), «Матеріали, металургія» (27, 7,6 %), «Медична техніка» (25, 7,0 %), «Лікарські препарати» (23, 6,5 %), «Інші спеціальні машини» (22, 6,2 %), «Транспорт» (19, 5,4 %), «Харчова хімія» та «Двигуни, насоси, турбіни» (по 17 заявок, 4,8 %). Найбільше заявок від іноземних заявників надійшло за такими напрямами: «Лікарські препарати» (214 заявок, 22,6 %), «Інші споживчі товари» (108, 11,4 %), «Біотехнологія» (100, 10,6 %), «Органічна тонка хімія» (95, 10,1 %), «Хімічна сировина» (78, 8,3 %), «Інші спеціальні машини» (42, 4,4 %) та «Матеріали, металургія» (34 заявки, 3,6 %).

fig5

Рис. 5. Динаміка надходження заявок на винаходи і корисні моделі від національних заявників у І півріччі 2017–2021 років

У І півріччі цього року заявниками-фізичними особами подано 1 058 заявок на винаходи та корисні моделі, їх кількість зменшилася на 18,2 % порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Кількість заявок на винаходи і корисні моделі, поданих національними заявниками-юридичними особами у 2021 році, зменшилася проти 2020 року на 3,5 % і становила 1 635 заявок (рис. 5).

 

Реєстрація об’єктів промислової власності в І півріччі 2017–2021років

У І півріччі 2021 року прийнято 1 221 рішень про реєстрацію винаходів (табл. 2, рис. 6).

Середній строк розгляду заявок на винаходи в цілому становив 30,2 місяця, на стадії формальної експертизи – 3,7 місяця, на стадії кваліфікаційної експертизи – 18,7 місяця.

У І півріччі 2021 року прийнято 2 355 рішень про реєстрацію корисної моделі. Строк розгляду заявок на корисні моделі в середньому становив 4,1 місяця.

Таблиця 2. Показники реєстрації ОПВ в І півріччі 2017–2021 років

 tab2

На ім’я національних заявників у I півріччі 2021 року зареєстровано 2,8 тисячі винаходів і корисних моделей, частка реєстрацій корисних моделей складала 80,6 % від загальної кількості реєстрацій. Кількість реєстрацій зменшилася на 29,4 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

 fig6

Рисунок 6. Динаміка реєстрації об’єктів промислової власності у І півріччі 2017–2021 років

 

Традиційно найбільше заявок на винаходи і корисні моделі подано організаціями, які працюють у галузях «Освіта» (71,6 %), «Наукові дослідження та розробки» (17,1 %), лише 11,3 % заявок припадає на інші галузі. У І півріччі спостерігалося незначне збільшення заявок на винаходи і корисні моделі в галузях «Освіта» (+0,9 %) і «Наукові дослідження та розробки» (+1,1 %) порівняно з відповідним періодом попереднього року (Рис.7).

fig7

Рисунок 7. Динаміка подання заявок на винаходи і корисні моделі в І півріччі 2017–2021 років

Найбільш активними в І півріччі 2021 року були організації, підпорядковані Міністерству освіти і науки України (МОН України). Так, Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразина та НТУ «Харківський політехнічний інститут» зайняли у цьому рейтингу 10-е та 11-те місця з показниками 26 та 25 поданих заявок на патенти, відповідно.

Серед наукових організацій Інститут монокристалів НАН України (м. Харків) посів 6 місце з 10-ма поданими заявками, випередив при цьому Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, який подав 8 заявок в І півріччі 2021 року.

Аналіз розподілу загальної кількості поданих заявок на винаходи і корисні моделі в регіональному розрізі свідчить, що 70,5 % їх загальної кількості подано заявниками з таких регіонів: Харківська область – 382 заявки; Дніпропетровська – 308; Тернопільська – 202; Одеська – 142; Львівська – 141; Полтавська – 90 і м. Київ – 636 заявок (рис. 8).

fig8

Рисунок 8. Розподіл заявок на винаходи і корисні моделі в І півріччі 2021 року за регіонами

 

Заключні положення

Аналіз активності патентування винаходів в Україні показує, що процес технічного і технологічного розвитку країни продовжує сповільнюватися. Так, за даними Укрпатенту, в 2020 році було подано 3180 заявок на винаходи, що на 20% менше, ніж в 2018 році, коли було подано 3965 заявок; на 33% менше, ніж в 2014 році - 4814; і на 40% менше, ніж у 2010 році - 5312. Серед поданих заявок на винаходи в період з 2010р. по 2019 р. частка іноземних заявників становила 45-50%, а за останні два роки (2020-2021г.г.) зросла до 60% і склала в першому півріччі 2021р. 62,8%. Це говорить про незахищеність країни перед експансією імпортної продукції і беззахисний стан вітчизняного виробника. Ми бачимо масовий імпорт закордонних товарів, перш за все з Китаю, і технологій, в тому числі промислової і побутової техніки, які займають домінуюче становище на українському ринку, витісняючи вітчизняних виробників товарів і послуг.

На тлі загального скорочення винахідницької діяльності в країні і обсягу патентування, зокрема, особливу стурбованість викликає вкрай низький показник винахідницької активності національних заявників, який визначається кількістю поданих заявок на винаходи в рік. Обсяг щорічного патентування винаходів українськими заявниками в 2018-2019 роки впав до 2000 заявок на рік, а показник числа заявок, поданих у 2020 році - 1356 заявок на винаходи (або 1 заявка на 30 тис. резидентів (мешканців України), є абсолютним антирекордом за всі роки існування патентної системи України. Якщо порівняти цей показник з кількістю заявок, що подаються щорічно американськими винахідниками в США, то в США в 2020 році було подано національними заявниками понад 300 тисяч заявок на винаходи, що відповідає відносному показнику 1 заявка на 1 тис. резидентів (мешканців США) в рік *. Таким чином, активність патентування винаходів національними заявниками в Україні в 30 разів нижче, ніж в США.

Реальний технологічний і економічний розрив між рівнем життя в Україні і в США очевидний і коментарів не потребує ..

Не можна забувати, що найпотужніша економіка світу США побудована насамперед на інноваціях. У першій п'ятірці високотехнологічних компаній США перебувають такі ІТ-гіганти, як Apple, Microsoft, Google, Intel. США щорічно отримують від експорту інноваційних технологій близько 700 млрд. $, що перевищує в 2 рази ВВП України. Такі високі досягнення в сфері трансферу технологій компаніями США пояснюються державною підтримкою наукових досліджень і розробок, на які витрачається 2,8% ВВП США, в той час, як на аналогічні цілі в бюджеті України відводиться лише 0,5%.

Зрозуміло, що без державної підтримки неможливо забезпечити рух країни до технічного прогресу.

* Примітка. У Китаї активність патентування винаходів національними заявниками відповідає показнику 1 заявка на 1,25 тис. резидентів, що вище ніж в Україні в 20 разів.

ВИСНОВКИ

1. В Україні відсутня послідовна державна політика та стратегія в сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

2. Винахідницька активність національних заявників продовжує падати протягом останніх 10 років  

3. Стагнація у сфері захисту прав вітчизняного заявника в Україні набуває загрозливих розмірів. Україна в сфері патентування винаходів явно рухається проти світового тренду.

Джерела інформації:
  1. 1. Новаторы не сдаются: в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, число поданных заявок РСТ продолжало расти. Женева, 02-03-2021, PR/2021/874
  2. 2. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ У ЦИФРАХ. Показники діяльності у сфері промислової власності за 1 півріччя 2021 року, м. Київ, 2021, 45 с.