1. Як захистити комп'ютерну програму або новий сервіс?

Питання захисту комп'ютерних програм і додатків (сервісів) в даний час актуалізувалося у зв'язку з пандемією СOVID-19 і масовим переведенням працівників на віддалений режим роботи.

Оскільки створення комп'ютерних програм є трудомістким процесом, що вимагає творчого підходу, природно прагнення авторів програми отримати матеріальну винагороду за виконану роботу. На цьому етапі виникає основне правове питання, пов'язане з програмами: як забезпечити їх захист? І що, по суті, є об'єктом охорони?

Об'єктом захисту в цьому випадку може бути використаний і включений до програми алгоритм, який являє собою деяку сукупність і послідовність дій, яка управляє комп'ютером. Тобто будь-яка комп'ютерна програма являє собою процес або, простіше кажучи, - спосіб. А може є спосіб бути винаходом?

Звичайно, так, в тому випадку, якщо він відповідає критеріям для отримання патенту: тобто є новим, володіє винахідницьким рівнем і промисловою придатністю.

Проте, патентні закони багатьох країн не включають комп'ютерні програми в перелік об'єктів, які охороняються, відносячи їх до категорії абстрактних ідей.

Тому, яким саме чином можна забезпечити захист комп'ютерної програми, зокрема в Україні, можна дізнатися тут:

www.inventa.ua/ru/articles/1611-pyat-voprosov-po-zashchite-kompyuternykh-programm/

 

2. Що є об'єктом захисту в цьому випадку?

Перш за все - це алгоритм, тобто принцип або метод вирішення конкретної задачі, на основі якої створена комп'ютерна програма. Програма, написана відповідно до заданого алгоритму і введена в комп'ютер, створює послідовність електричних сигналів керуючого характеру, які визначають процес роботи комп'ютера. Ця послідовність електричних сигналів сприймається комп'ютером безпосередньо, що свідчить про її технічний характер, і відповідає вимозі технічного характеру задачі, яку вирішує винахід.

Саме патентування алгоритму, як основи комп'ютерної програми, може захистити результат інтелектуальної діяльності автора-програміста, який розробив алгоритм, як послідовність взаємодії окремих елементів і частин комп'ютера, що обмінюються сигналами, закладеними в програму. При цьому, необхідно відзначити один важливий момент. Не випадково в редакції Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [2003р.] комп'ютерні програми і алгоритми, що лежать в їх основі, виведені з числа об'єктів, яким не надається патентна охорона. Таким чином, в законодавстві України немає підстав для відмови в патентному захисті нового процесу функціонування комп'ютера за умови відповідності зазначеного рішення умовам патентоспроможності.

3. Як запатентувати алгоритм в Україні?

Алгоритм, у вигляді програми, тобто набору команд для комп'ютера. написаних на одній з машинних мов, запатентувати неможливо, так як ні математичні рівняння, ні алгоритми не належать, згідно до законодавства України, до об'єктів промислової власності. Але можна запатентувати спосіб, при виконанні якого реалізується даний алгоритм. Назвати його можна, наприклад, так - "Спосіб розробки програмного забезпечення для ...". Виходячи з цього, зазвичай практикується захист алгоритму, як способу, що забезпечує досягнення певного технічного результату. У способі описуються ті дії, які здійснюються за допомогою програмних засобів, що дозволяють отримати заданий технічний результат. Ці дії необхідно описати в словесній формі, що представляє собою певну складність. Але тільки таким чином можна скласти заявку на винахід (корисну модель) та отримати відповідний патент на спосіб, як об'єкт винаходу.

Перевага в патентування способу, що реалізує даний алгоритм, полягає в можливості забезпечити захист всіх комп'ютерних програм, що працюють по запатентованому алгоритму.

4. Як захистити комп'ютерну гру?

Комп'ютерна гра (або відеогра) - це твір мультимедіа, який представляє собою комбінацію декількох комп'ютерних програм, що забезпечують деяку сукупність і послідовність дій і їх візуалізацію. Комп'ютерна гра представляє собою результат праці програмістів, дизайнерів, сценаристів, художників і музикантів.

Правова охорона комп'ютерних ігор - це широкий набір об'єктів інтелектуальної власності. Функціональне зміст комп'ютерних ігор може бути захищено патентами на винахід, сценарій і його творче втілення - засобами авторського права.

Більш детально ознайомитися з питанням правової охорони комп'ютерних ігор можна тут:

https://www.inventa.ua/ru/kak-zapatentovat-igru-online-kompjuternuju-ili-nastolnuju/

5. Чи можна запатентувати ідею з оформлення сайту?

Авторське право на ідею з оформлення сайту отримати не можна. Можна зареєструвати таку ідею як патент на винахід або патент на корисну модель, наприклад, "Спосіб дизайнерського оформлення web-сайту", але тільки за умови, якщо дана ідея забезпечує досягнення якого-небудь технічного ефекту, що дає технічний результат.

Якщо це тільки дає поліпшення естетичних характеристик сайту (зовнішнього вигляду), то тоді на це дизайнерське рішення можна отримати патент на промисловий зразок.

Знайти більш докладну відповідь на питання - як запатентувати сайт в Україні - можна тут:

https://www.inventa.ua/ru/kak-zapatentovat-sait/