Перемога в резонансній справі (N 520/8421/19) щодо протиправного виключення Державною фіскальною службою України об’єкта права інтелектуальної власності з митного реєстру.

Сприяння захисту прав інтелектуальної власності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є одним із завдань, покладених на Державну фіскальну службу України та Державну митну службу України. Відповідно основною з функцій зазначених служб є ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, об’єктів авторського права, промислових зразків, корисних моделей тощо). Згідно із законодавством, зазначені органи вносять об’єкти права інтелектуальної власності до митного реєстру на підставі заяв правовласників та охоронних документів, виданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Однак на практиці, дуже часто, ДФС виключає з митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності об’єкти на підставі виявлення недостовірності відомостей, під час проведення перевірки Департаментом організації митного контролю та оформлення фіскальної служби даних митного реєстру по заявнику.

Такі дії, на думку адвокатів та фахівців нашої компанії, жодним чином не відповідають основним принципам роботи органів владних повноважень закріплених у ч. 1 ст. 397 Митного кодексу України, де чітко зазначено, що органи доходів і зборів сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Принциповим з цього приводу є судова справа N 520/8421/19 до активної участі в якій, і її розгляді були залучені адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА».

Вказана справа, за позовом суб’єкта господарської діяльності до Державної фіскальної служби України про визнання протиправним та скасування рішення про виключення знаку для товарів та послуг, розглядалась більше двох років.

Попри невдалі спроби довести свою вимогу у судах першої та апеляційної інстанції, остаточну крапку у цьому спорі поставив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у своїй постанові від 01.04.2021 року, якою визнав протиправним та скасував рішення Державної фіскальної служби, про виключення знаку для товарів та послуг з митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Зазначене рішення є резонансним та принциповим, і ще раз доводить той факт, що за свої права потрібно боротись, і що рішення органів владних повноважень дуже часто бувають протиправними та незаконними.

Так, Верховним судом було наголошено, що відповідно до вимог Митного кодексу України органи доходів і зборів сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України, законом не передбачено обов'язку правовласника повідомляти про інші зміни інформації, внесеної до митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта права інтелектуальної власності пункт 2.11. Порядку N 648, відповідно до п 2.8 Порядку N 648 зазначений вичерпаний перелік підстав виключення об'єкт права інтелектуальної власності з митного реєстру, оскаржуване рішення органу ДФС про виключення з митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності запису про знак для товарів та послуг, фактично прийнято на підставі неактуальності відомостей в митному реєстрі щодо юридичної особи, яка має право здійснювати експорт та імпорт товарів.

Таким чином, навіть у зв’язку зі змінами щодо удосконалення захисту прав інтелектуальної власності на митниці які встановлені наказами Міністерства фінансів (№ 281 та № 282 від 09.06.2020 року), суб’єкти господарської діяльності мають реальні можливості довести свою правомірну позицію у спорі з Державною фіскальною службою України.

Більш детально з постановою Верховний Суд від 01.04.2021 року можна ознайомитись за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95945851

С повагою, фахівці юридичного відділу

патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА»