Інтегральна мікросхема є одним з найважливіших об'єктів інтелектуальної власності, оскільки вони мають широке поширення у всіх сучасних пристроях як побутового так і промислового призначення.

Інтегральна мікросхема (далі — ІМС) — це мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і зв'язки якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, на основі якого виготовлено виріб.

Правову охорону на топографію інтегральних мікросхем можна отримати в Державному патентному відомстві, за результатами формальної експертизи після якого засвідчується свідоцтвом, яке діє 10 років.

Правова охорона поширюється тільки на оригінальну топографію. Оригінальною є топографія, створена в результаті творчої діяльності автора. Топографії, яка складається з елементів, які є загальновідомими розробникам та виробниками ІМС на дату її створення, надається правова охорона тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам оригінальності. Правова охорона не поширюється на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію.

Оголошення інформації про топографію ІМС авторам або особистістю, яка отримала від автора прямо або побічно відповідну інформацію, не впливає на визначення топографії оригінальності, якщо термін від дати оголошення інформації до дати надання заявки у відомство на ресторацію цієї топографії не провіщає двох років. А також доведені обставини розголошення інформації, точність дати розкриття інформації та першого використання топографії ІМС.

Заявка на ресторацію топографії повинна складатися з:

  • заявки на реєстрацію топографії ІМС з обов'язковим позначенням прізвищ автора (співавторів), заявника, а також їх адреси;
  • матеріали які ідентифікують топографію ІМС (фотошаблони, креслення, фотографія кожного шару топографії в ІМС) і реферат;
  • якщо топографія використовувалася до дати подання заявки на реєстрацію у Відомство, то додатково до документів додають зразки топографії в тому вигляді, в якому введено в обіг у кількості 4 штук і документ, що підтверджують дату першого використання топографії, а реферат має додатково мати відомство про дату першого використання та основні технічні характеристики зразка ІМС;
  • документ, що підтверджує оплату збору за ресторацію топографію ІМС і видачу свідоцтва.

Зображення на фотографії та креслення повинні бути чіткими і зроблені в масштабі не менше ніж 2:1.

Термін реєстрації патенту на топографію інтегральних мікросхем від 4 місяців.

Процедура реєстрації топографії ІМС складна і вимагає професійної підготовки. Необхідно знати, як Закон України «Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем» та і всі нормативні акти, що регламентують Відомства і заявника.

Ви можете отримати допомогу від патентних повірених компанії «Інвента» у реєстрації ваших прав.