Визначення поняття промисловий зразок сформульовано в ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", в якій зазначено, що під промисловим зразком в Україні мається на увазі результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Формою правової охорони промислових зразків є патенти на промислові зразки. Умовами патентоспроможності промислового зразка є новизна і промислова придатність.

Обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю його суттєвих ознак, представлених на його зображеннях.
Термін дії патенту на промисловий зразок в Україні становить 15 років від дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка. При цьому за підтримання патенту на промисловий зразок щорічно сплачується державний збір.

Права, які надаються власнику на промисловий зразок:

  1. Виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патенту.
  2. Право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без дозволу власника патенту.
  3. Право передачі прав на промисловий зразок будь-якій особі на підставі договору.
  4. Право надання ліцензії (дозволу) на використання промислового зразка будь-якій особі на підставі ліцензійного договору.

Процедура отримання патенту на промисловий зразок:

  1. Підготовка матеріалів заявки на реєстрацію промислового зразка в Україні.
  2. Подача заявки в патентне відомство України.
  3. Експертиза заявки в Патентному відомстві України з подальшим прийняттям рішення щодо реєстрації патенту на промисловий зразок.
  4. Публікація патенту.
  5. Підтримання чинності патенту.

З огляду на те, що однією з умов патентоспроможності промислового зразка є новизна, то перед подачею заявки доцільно провести патентний пошук на предмет виявлення найбільш близьких художньо-конструкторських рішень промислового зразка, що заявляється. Проведення патентного пошуку допоможе найбільш правильно визначити суттєві формотворчі ознаки промислового зразка, що дозволяє визначити обсяг правової охорони промислового зразка та зменшити ймовірність визнання недійсним патенту на промисловий зразок, у разі оскарження виданого патенту за новизною.

Наші фахівці виконають всі необхідні процедури, пов'язані з отриманням патенту на промисловий зразок, включаючи проведення патентного пошуку по промисловим зразкам в Україні.

 


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать