Одні кажуть, що на винаходи немає суспільного запиту та винахідництво в Україні, як суспільне явище, вже померло і перестало відігравати помітну роль в економіці України, інші стверджують, що час розквіту винахідницької руху ще не настав і не за горами той світлий день, коли настане розквіт винахідництва і Україна продемонструє всьому світові свою козацьку завзятість і кмітливість.

Де ж ця грань, між двома полярними поглядами на проблему винахідництва в Україні?

Дійсно, винахідницька творчість після розпаду СРСР прийшла в занепад, що було пов'язано з падінням економіки на пострадянському просторі. Але впала економіка в тій мірі, як це повідомляє Держстат України? За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) обсяг тіньового сектора в різних галузях сфери виробництва і послуг становить до 50% відносно загального обсягу виробництва товарів і послуг. Днями з'явилося повідомлення, що за даними МЕРТ обсяг тіньового сектора за 1 півріччя 2018 року скоротився на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 42,6%. Таким чином, певні сфери господарської діяльності знаходяться поза сферою державного регулювання, чого не можна сказати про діяльність Укрпатенту, який видає тільки офіційні документи: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та свідоцтва на товарні знаки (знаки для товарів і послуг). Ніяких тіньових винаходів, корисних моделей і промислових зразки не існує, оскільки будь-які документи, видані в обхід Патентного відомства, ніякого юридичного значення не мають. У підсумку виходить, що Патентне відомство надає правову охорону не тільки в рамках легального сектора економіки, а й усієї економіки України в цілому.

Однією з актуальних проблем української економіки є підвищення її конкурентоспроможності за рахунок підйому і розвитку таких наукоємних галузей, як авіаційна техніка, енергетика, енергозберігаючі технології, нанотехнології, а також ІТ-технології.

У сучасній економічній реальності виграє той, хто не тільки швидше інших продукує нові технології, але і в найкоротші терміни зможе втілити їх в реальний продукт і запропонувати його на ринку.

Захист інтелектуальної власності (далі - ІВ) - ключове питання при впровадженні інновацій, так як саме від рішення цього питання залежить дохід, отриманий компанією, що виробляє інноваційний продукт. Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки є єдиним реальним механізмом, що забезпечує захист інноваційних розробок в умовах ринку.

У патентування об'єктів ІВ найбільше зацікавлені малі і середні підприємства, оскільки саме вони потребують огорожі свого ринку від зазіхань конкурентів. Великі підприємства, хоча і є монополістами в своїй сфері, змушені боротися з контрафактними товарами, яких на ринку України "хоч греблю гати".

Якщо говорити про інновації, то слід зазначити, що без винаходів інновацій не буває.

Кожна країна прагне до підвищення рівня життя і добробуту своїх громадян.

Найбільш важливим показником рівня життя в країні є ВВП, який у 2017 році становив  383 млрд. $. При цьому на душу населення, який за даними Світового банку в Україні становить 3,9 тис. $. В середньому по ЄС цей показник перевищує 30 тис. $.

Яким чином в Україні можна підвищити цей показник?

Єдиний спосіб підвищення цього показника - це шлях інноваційного розвитку країни.

Найпотужніша економіка світу США будується перш за все на інноваціях. У першій п'ятірці високотехнологічних компаній США перебувають такі ІТ-гіганти, як Apple, Microsoft, Google. США щорічно отримують від експорту інноваційних технологій близько 700 млрд. $, Що перевищує майже в 2 рази ВВП України. Такі високі досягнення в сфері трансферу технологій компаніями США пояснюються держпідтримкою наукових досліджень і розробок, на які витрачається 2,8% ВВП США, в той час, як на аналогічні цілі в бюджеті України відводиться лише 0,6%.

Давно відомо, що країни з сировинною економікою мають низькі можливості зростання. Україна відноситься саме до таких країн. Експортний потенціал України - це металургія (20,6%), с / г продукція (18,6%), продукти хімічного виробництва (12,8%), з них мінеральні добрива - 7,0%. Єдине високотехнологічне напрямок - це ІТ-технології, які в обсязі українського експорту становлять за різними оцінками від 2,5 до 5,0 млрд. $. Це питання в основному пов'язаний з об'ємом аутсортинга, де всі економічні оцінки носять приблизний характер, що не завадило минулого тижня нашому президенту і прем'єру публічно повідомити, що за сумарним доходу, отриманого від реалізації розробленого і експортованого програмного продукту, останній впевнено займає в даний час третє місце після експорту української металургії і продовольства.

З огляду на ці декларовані показники в такій сучасної високотехнологічної галузі, як ІТ-технології не можна не відзначити вкрай низький обсяг патентування в Україні винаходів і корисних моделей в цій сфері.

У кращому випадку для захисту своїх прав в області ІТ-технологій розробники програмного продукту використовують інститут захисту авторських прав, та й то вкрай рідко.

Потрібно забезпечити розуміння необхідності захисту своїх прав в області створення ІТ-технологій, щоб закріпити пріоритет в цій сфері і посилити позиції України, як високотехнологічної держави на міжнародному рівні.

Доповідь, представлений на науково-практичній конференції «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області», яка відбулася   20 вересня 2018 року в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка.