Динаміка сучасного суспільства показує, що збільшення продуктивності знарядь виробництва призводить до збільшення кількості людей, чиї доходи пов'язані із здійсненням їх інтелектуальної діяльності, результатом якої є створення нових об'єктів і прав інтелектуальної власності на них, до яких, зокрема, належать авторські права. При цьому дохід, у тому числі і національних держав, від використання даних прав досить суттєвий, наприклад, виготовлення і прокат кінофільмів, комп'ютерних ігор і супровідної атрибутики до них і т. д.

Тому створення та постійний розвиток законодавства, що охороняє і захищає авторські права, є пріоритетним завданням для стимулювання творчої праці авторів та зростання їх добробуту, так правовласників і країн в цілому.

Згідно Бернської конвенції з охорони літературних і художніх творів надання охорони авторським правом виникає з моменту створення об'єктів (літературні твори, комп'ютерні програми, музичні та кінематографічні твори і т. д.) в області літератури, науки і мистецтва, незалежно від способу і форми їх вираження.

На перших етапах складно встановити і передбачити потенційну економічну та суспільну цінність авторських прав, втілених у створеному об'єкті, хоча для будь-якого автора виготовлений ним твір безцінний, то часто автор після створення одного об'єкта переходить до розробки інших об'єктів. І тому не виключено, що робота автора може піти на другий і далі план, при цьому треті особи можуть скористатися цими результатами, видозмінити їх і видати за свої результати і цьому може відбуватися не в результаті злого умислу, а чоловік побачив, підглянув, помітив створений об'єкт і по закінченні часу вирішив задачу, але насправді використовував раніше створений об'єкт.

У Бернської конвенції встановлено мінімальний набір вимог для охорони авторських прав, які повинні надавати держави країни-члени конвенції. Формально кажучи, встановлювані в Конвенції права встановлюють тільки рівень прав, що надаються на основі Конвенції іноземним авторам.

Мінімальні норми охорони поширюються на належні охороні твори і права, а також на термін охорони:

 1. Стосовно до творів охорона повинна поширюватися на всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони ні були виражені».
 2. З урахуванням деяких допустимих застережень, обмежень або винятків, до числа прав, які повинні визнаватися виключними правами на видачу дозволів, належать такі:
 • право на переклад;
 • право на адаптації та аранжування твору;
 • право на публічне виконання драматичних, музично-драматичних та музичних творів;
 • право на публічне читання літературних творів;
 • право на передачу для загального відома виконань таких творів;
 • право мовлення (з можливістю для Договірної держави передбачати замість права видачі дозволів лише право на винагороду);
 • право на відтворення творів будь-яким способом і в будь-якій формі (з можливістю для Договірної держави вирішувати, в деяких особливих випадках, відтворення без дозволу, за умови, що відтворення не входить в протиріччя з нормальним використанням твору і не завдає невиправданої шкоди законним інтересам автора, та з можливістю для Договірної держави, стосовно до звукозапису музичних творів, передбачати право на справедливу винагороду);
 • право використовувати твір в якості основи аудіовізуального твору.А також право на відтворення такого аудіовізуального твору, його поширення, публічне виконання або ознайомлення з ним публіки.

Конвенція також передбачає «особисті немайнові права», тобто право автора вимагати визнання його авторства на твір і заперечувати проти будь-якого перекручення, спотворення або іншої зміни твору, а також будь-якої іншої дії, применшує його переваги, які могли б завдати шкоди честі або репутації автора.

Бернська конвенція допускає певні обмеження і винятки щодо майнових прав, тобто ситуації, коли твори, користуються охороною, можуть використовуватися без дозволу правовласника та без виплати винагороди. Ці обмеження називаються «вільним використанням» творів, що охороняються і регулюються положеннями статей (відтворення в певних особливих випадках), (цитування та використання творів як ілюстрацій у навчальних цілях), (відтворення газетних чи інших подібних статей і використання творів з метою повідомлення про поточні події) і (записи короткострокового користування для передачі в ефір).

Додаток до Паризького акта Конвенції також дає країнам право застосовувати у певних випадках примусові ліцензії для цілей перекладу і відтворення творів у зв'язку з освітньою діяльністю. У таких випадках наказане використання допускається без дозволу правовласника, за умови виплати встановленої законом винагороди.

Згідно із Угодою щодо торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), принципи національного режиму, автоматичної охорони і незалежності охорони також обов'язковими для тих держав-членів Світової організації торгівлі (СОТ), які не є учасниками Бернської конвенції. Крім того, Угода ТРІПС накладає зобов'язання надання «режиму найбільшого сприяння», згідно з яким будь-які пільги, надані державою-членом СОТ громадянам будь-якої іншої країни, повинні також надаватися громадянам всіх держав-членів СОТ. Слід зазначити, що можливість застосування відстрочки Угоди ТРІПС не поширюється на зобов'язання надання національного режиму та режиму найбільшого сприяння.

Відповідно до угоди з ТРІПС, щодо комп'ютерних програм і, за певних умов, аудіовізуальних творів має визнаватися виключне право на прокат.

Згідно з Угодою ТРІПС, будь-який термін охорони, який обчислюється на іншій основі, ніж термін життя фізичної особи, повинен становити принаймні 50 років з дати першої дозволеної публікації твору, або, у відсутність такої публікації, 50 років з моменту створення твору. Однак це правило не поширюється на фотографічні твори і твори прикладного мистецтва. Але практика показує, що не завжди можна з повною часткою достовірності встановити дату остаточного твору автору і довести собі належність прав.

При цьому оскільки суспільство живе в сучасному світі, яке регулюється формально-правовими нормами між фізичними, юридичними особами, а також органами, які діють від імені держави чи міжнародних організацій, то здійснення угод здійснюється в усній або письмовій формі (внесення авторських прав в статутний капітал, або отримання під нього кредиту, передача прав тощо). При цьому за загальним правилом виключні майнові авторські права належать до майна і тому в процесі їх розпорядження правами потрібно дотримуватися, переважної форми та більшості випадків необхідно надання документів для підтвердження та ідентифікації авторських прав надання цих документів може викликати питань, т. к. не завжди, особливо автор діючий в індивідуальному порядку, часто не структурують свою діяльність як це відбувається в компаніях основний дохід надходить від використання авторських прав.

Існують наступні способи фіксації авторського права (реєстрації авторського права):

 1. Завірення (процедура називається "завірення дати подання") у нотаріуса.
 2. Депонування в спеціалізованих організаціях. (Наприклад, російське авторське суспільство і т. д.).
 3. "Дідівський спосіб" - відсилання собі поштою конверта з матеріалами (який не розкривається до необхідності, і пред'являються до суду закритим).

Крім того, якщо ви опублікували на якомусь сайті свій текст, то ви можете піти до нотаріуса і зробити «Протокол огляду інтернет-сторінки». Це зафіксує те, що твір було розміщено на даному сайті в опублікованому вигляді. Цей доказ у вас залишиться навіть після видалення твору з сайту.

Ці способи мають як і свої плюси, так і мінуси. Важливо пам'ятати, що вони фіксують дату, тобто той момент, коли автор просто вказав, що твір вже існує і він його автор. Закріплює «дату пріоритету».

Тому законодавець передбачив форму реєстрації (депонування) авторських прав зазначених у Бернській конвенції.

Під реєстрацією розуміється будь-яка запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу. Зазвичай дані записи вносяться в спеціальний список, реєстр.

При реєстрації фіксується автор твору, дата депонування, проставляється номер.

Реєстрація авторських прав, крім "охоронно-захисної функції", виконує роль «посвідчення» автора, до того ж, погодьтеся, приємно усвідомлювати, що Ваш авторський талант відомий не тільки вузькому колу друзів, знайомих і родичів, але і підтверджений на державному рівні офіційним документом. Ще одним незаперечним плюсом реєстрації авторських прав є те, що зареєструвати свої права на твори Ви можете не тільки в Україні, але і в будь-якій іншій країні — таким чином, у Вас з'явиться можливість представити ваш твір іноземній публіці! До речі, реєстрація авторських прав суттєво спрощує використання твору — користувачі завжди будуть знати, хто є автором твору, а значить, зможуть звернутися до автора за будь необхідною інформацією.

При публікації твору через видавництво твір обов'язково реєструється і йому присвоюється міжнародний стандартний номер книги ISBN. Аналогічно відбувається в разі публікації в серіальному виданні, журналі (ISSN). Правда в цьому випадку реєструється сам журнал.

Таким чином, реєстрація творів широко застосовується в разі, окремих видань в рукописи, описи і навіть музичні твори. Ця багаторічна практика підтверджує корисність і практичність реєстрації творів, збільшує шанси на успіх у судових спорах та охороні їх прав. Зменшує витрати, пов'язані здійсненням юридично-правових формальностей (нотаріальні засвідчення, афідавіти та т. д.). Багато авторів при відстоюванні своїх прав в судових і досудових розглядах використовують дані реєстрації своїх творів в некомерційних організаціях. Такі дані підтверджують наявність об'єкта авторського права в об'єктивному вигляді на момент реєстрації. У цьому випадку оскаржити авторські права можна лише документальними даними про існування цього твору на більш ранню дату, ніж дата даної реєстрації.